Умови співпраці

[widgets_on_pages]
 

ІЦ «Наука-Сервіс» здійснює інформаційно-організаційну підтримку і допомогу в підготовці дисертації на замовлення, а також в отриманні наукового ступеня (кандидат наук і доктор наук, з отриманням диплома ВАК України державного зразка), гарантуючи унікальність дисертаційних робіт і високий рівень обслуговування.  

У процесі підготовки дисертаційного дослідження Ви зможете отримати грамотні консультації кваліфікованого кандидата (доктора) наук щодо обраної проблематики.

Великий досвід і спеціалізованість авторів дозволяє пропонувати на вибір актуальні теми дослідження, а також виконувати дослідження за вказаними замовником темам.

Надання всіх наших послуг можливе майже без Вашого відволікання від пріоритетної професійної та іншої діяльності і при збереженні всіх конфіденційних даних.

Дипломовані фахівці з Вашого профілю використовують тільки новітню літературу для підбору матеріалу і розробки програм дослідження.

Всі роботи обробляються висококваліфікованими редакторами і коректорами з чудовим знанням українського (англійської, польської, французької та німецької) мови, які мають великий досвід роботи в даній сфері.

У вартість виконання наукових робіт входить їх повне написання (зі всіма необхідними коректуваннями та доопрацюваннями (за умови, що завдання/план не змінювалися) на БЕЗоплатній основі), оформлення відповідно до всіх актуальних вимог ВАК України, а також повна передача авторських прав згідно законодавства України, при повному збереженні конфіденційності.

Ваша співпраця з ІЦ «Наука-Сервіс» передбачає:

– консультації і допомога замовнику на всіх етапах написання дисертації, а також гарантійний і післягарантійний супровід;

– виконання наукових робіт кандидатами і докторами наук, відповідної групи спеціальностей;

– можливість надавати наші послуги на будь-якому етапі написання наукової роботи (у тому числі доопрацювання наукових робіт на будь-якому етапі – виправлення зауважень, оновлення інформації, коректування і редагування, тощо);

– при написанні кандидатської чи докторської дисертації, можливо пряме спілкування замовника з автором роботи;

поетапна оплата (згідно замовленої і виконаної роботи).

Особливою послугою нашої компанії є пропозиція скористатися можливістю комплексно вирішити всі завдання, які виникають як при підготовці текстової складової (написання дисертаційного дослідження, написання наукових статей та тез конференцій, написання автореферату дисертації, тощо) процесу отримання наукового ступеня, так і при врегулюванні організаційно-методичних питань (вибір аспірантури / докторантури, допомога при вступі / прикріпленні до аспірантури / докторантури, здача кандидатських/вступних екзаменів, допомога при захисті дисертації, документальне оформлення, організація опонування (відзив опонента та його робота на захисті)  та рецензування, тощо), замовивши весь пакет послуг.