[formlightbox_call title=”Замовити роботу” class=”1374826386773″]

Замовити роботу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=”1374826386774″ style=”” onload=”false”]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
[honeypot honeypot-681]

[/formlightbox_obj]

Адміністративних витрат (Облік, аналіз, аудит)

Амортизаційних відрахувань (Облік, аналіз, аудит)

Акціонерне товариства (Облік і контроль)

Акціонерне товариства (Облік і контроль)

Акціонерне товариства (Облік і контроль

Баланс (Аналіз і Аудит)

Баланс (складання) та аналіз фінансового стану підприємства

Бартерних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Безготівкових розрахунків (Облік, аналіз, аудит)

Безготівкових розрахунків (Облік і аналіз)

Будівельного виробництва (Облік, аналіз, контроль)

Бухгалтерська звітність комерційного банку

Бухгалтерський облік в Україні

Валових доходів і валових витрат підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Валових доходів і валових витрат підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Валових доходів і валових витрат (Облік, аналіз, аудит)

Валютних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Вексельних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Вексельних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Виробничих запасів (Облік і аналіз)

Виробничих запасів (Облік і аналіз)

Виробничих запасів та ефективність їх використання (Облік, аналіз і контроль)

Виробничих запасів ПГХ (Облік, аналіз, аудит)

Виробничих матеріальних запасів (використання) (Облік, аналіз, аудит)

Витрат виробництва (Облік, аналіз, контроль)

Витрат виробництва (Облік, аналіз, аудит)

Витрат виробництва (Облік, аналіз, аудит)

Витрат комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Витрат на виробництво та калькулювання собівартості (Облік, аналіз, контроль)

Витрат підприємства (Облік і аудит)

Витрат обігу (Облік, аналіз, аудит)

Витрат обігу (Облік, аналіз, аудит)

Витрат обігу (Облік, аналіз, аудит)

Витрат підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Витрат підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Витрат та калькулювання собівартості продукції (Облік, аналіз, аудит)

Витрат та калькулювання собівартості продукції (Облік, аналіз, аудит)

Витрат та собівартості (Облік і контроль)

Витрат та фінансових результатів (Облік, аналіз, аудит)

Власного капіталу (Облік, аналіз, аудит)

Власного капіталу (Облік і аналіз)

Власного капіталу (Облік і аналіз)

Внутрішньовиробничий (Облік, аналіз, контроль)

Готівкових розрахунків (Облік, аналіз, аудит)

Готової продукції (Облік, аналіз, аудит)

Готової продукції (Облік і аналіз)

Готової продукції та її реалізації (Облік, аналіз, аудит)

Грошових коштів (Облік і контроль)

Грошових коштів (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Грошових коштів і розрахункових операцій роздрібного підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Грошових коштів і розрахунків (Облік і аналіз)

Грошових коштів підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Грошових коштів підприємства (Облік і аналіз)

Грошових коштів підприємства (Облік і контроль)

Грошових коштів підприємства (інших) (Облік, аналіз, аудит)

Давальницької сировини (Аналіз і аудит)

Дебіторської заборгованості (Облік, аналіз, аудит)

Дебіторської заборгованості (Облік, аналіз, аудит)

Дебіторської заборгованості (Облік і аналіз)

Дебіторської і кредиторської заборгованості(Облік, аналіз, аудит)

Депозитних операцій комерційного банку (Облік і аналіз)

Довгострокових вкладень комерційного банку в цінні папери (Облік, аналіз, аудит)

Довгострокових зобов’язань (Облік і аудит)

Довгострокових зобов’язань (Облік і аудит)

Довгострокових кредитів (облік) та аналіз інвестиційних проектів, суб'єктів господарювання – клієнтів комерційного банку

Доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства (Облік і аудит)

Доходів від реалізації (Облік і аналіз)

Доходів та витрат діяльності підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Доходів та витрат підприємства (Облік і аналіз)

Звітності про фін результати (Облік, аналіз, аудит)

Звітності про фін результати (Облік, аналіз, аудит)

Звітності про фін результати (Аналіз і Аудит)

Звітності про фін результати (Аналіз і Аудит)

Зобов’язань комерційного банку по соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню (Облік, аналіз, аудит)

Зовнішньоекономічної діяльності підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Інвестиційних ресурсів (Облік і аналіз)

Інвестиційної діяльності (Облік, аналіз, контроль)

Капіталу підприємства (статутного і додаткового) (Облік, аналіз, аудит)

Капітальних інвестицій (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Касових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Касових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Конкурентоспроможність комерційного банку (аналіз)

Кредитних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Кредитної проблемної заборгованості комерційного банку

Кредиторської заборгованості (поточної) (Облік і аналіз)

Лізингових та орендних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Матеріальгих витрат (Облік, аналіз, аудит)

Матеріальних прямих витрат (Облік, аналіз, аудит)

Матеріальних цінностей комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитів комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитів комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитних операцій комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських операцій комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитних операцій комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських операцій КБ (контроль)

Міжбанківських операцій КБ (Облік і аналіз)

Малі підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Малі підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Малі швидкозношуючі предмети МШП (Облік, аналіз, аудит)

Накладних витрат (Облік, аналіз, аудит)

Нематеріальних активів (Облік, аналіз, аудит)

Нематеріальних активів та ДФВ (Облік, аналіз, аудит)

Необоротних активів (Облік, аналіз, аудит)

Необоротних активів бюджетних установ (Облік, аналіз, контроль)

Непрямиих податків (Облік і аналіз)

Оборотних активів підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Операцій з імпорту (Облік, аналіз і аудит)

Операцій з руху товарів (Облік, аналіз, аудит)

Операцій комерційного банку з іноземною валютою (Облік, аналіз, контроль)

Операцій комерційного банку з кредитування фізичних осіб в національній та іноземній валюті (Облік і аналіз)

Операцій комерційного банку з товароматеріальними цінностями (Облік, аналіз, аудит)

Операцій комерційного банку з товароматеріальними цінностями (Облік, аналіз, аудит)

Операцій комерційного банку із заставою (Облік, аналіз, аудит)

Операцій на рахунках (Облік, аналіз, аудит)

Операцій на рахунках (Облік і аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит, контроль)

Оплати праці (Облік, аналіз, контроль)

Оплати праці (Облік і аудит)

Оплати праці (витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (додаткової), заохочувальних та компенсаційних виплат (Облік і аналіз)

Оплати праці (прямих витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (розрахунків) (Облік, аналіз, аудит)

Оподаткування підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Основних засобів (Облік, аналіз, аудит)

Основних засобів (Облік, аналіз, аудит)

Основних засобів (Облік, аналіз, контроль)

Основних засобів (Облік, аналіз, контроль)

Основних засобів (надходження і вибуття) (Облік і аудит)

Основних фондів (Облік, аналіз, аудит)

Основних фондів (Облік, аналіз, аудит)

Паливно-мастильних матеріалів,запчастин та МШП (Облік, аналіз, аудит)

ПДВ та акцизного збору (Облік, аналіз, аудит)

Платежів по соціальному страхуванню (Облік, аналіз, контроль)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, контроль)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Податку на прибуток та ПДВ (виробн-во комп’ютерів)

Позаоборотних активів (Облік, аналіз, аудит)

Поточних зобов’язань (Облік, аналіз, аудит)

Поточних зобов’язань (Облік, аналіз, аудит)

Поточних зобов’язань (Облік, аналіз, аудит)

Поточних фінансових інвестицій (Облік, аналіз, аудит)

Прибутку (використання) (Облік, аналіз, аудит)

Прибутку та рентабельності (Облік і аналіз)

Прибутку та фондів (Облік, аналіз, аудит)

Реалізації покупних товарів (Облік та аналіз)

Реалізації товарів (Облік, аналіз, аудит)

Реалізації товарів (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Розрахунків за податками та обов’язковими платежами (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з бюджетом (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з бюджетом (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з бюджетом за податок на додану вартість (Облік, аналіз, контроль)

Розрахунків за непрямими податками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з дочірніми підприємствами (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з органами соціального страхування (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з партнерами в харчовій промисловості (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з пенсійним фондом (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з покупцями і замовниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з покупцями і замовниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з постачальниками та підрядниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з постачальниками та підрядниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з постачальниками та підрядниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з покупцями і замовниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахункових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Розрахункових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Розрахункових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Собівартості продукції (Облік, аналіз, аудит)

Собівартості продукції (Облік і аналіз)

Статутного капіталу (Облік, аналіз, аудит)

Статутного капіталу (Облік, аналіз, контроль)

Статутного фонду (Облік, аналіз, аудит)

ТОВ (Облік, аналіз, контроль)

ТОВ (Облік, аналіз, контроль)

Товарів (наявності та руху) (Облік і аудит)

Товарів (наявності та руху) торгівельного підприємства (Облік і аудит)

Товарів та витрат обігу торговельного підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Товарних запасів (Облік, аналіз, аудит)

Товарних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Товарних операцій (Облік і аналіз)

Товарних операцій (Облік, аналіз, контроль)

Фінансова звітність (консолідована) (міжнародна)

Фінансових інвестицій підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів будівельного підприємства (Облік і контроль)

Фінансових результатів комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів ресторану (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів торгівельного підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Фінансового стану (Облік, аналіз, аудит)

Фінансового стану (Облік, аналіз, аудит)

Фінансово-господарської діяльності спільного підприємства (Облік і аудит)

Фінансовї звітності (Облік, аналіз, аудит)

Фінансової звітності (Аналіз і Аудит)

Фінансової звітності (Аналіз і Аудит)

Фінансової звітності (Облік, аналіз, аудит)

Фінансової звітності комерційного банку (міжнародні стандарти)

Цінних паперів (Облік, аналіз, аудит)

Цінних паперів (Облік, аналіз, аудит)
 

 

[formlightbox_call title=”Замовити роботу” class=”1374826386773″]

Замовити роботу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=”1374826386774″ style=”” onload=”false”]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
[honeypot honeypot-681]

[/formlightbox_obj]

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...
Відгуки замовників
(Русский) Дима
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

12.01.2018
(Русский) Сергей
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

27.10.2017
(Русский) Юрий
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

27.10.2017
(Русский) Иван
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

27.10.2017
Залишити відгук
Як ми працюємо
how_we_works-img
1
Ви оформлюєте замовлення
how_we_works-img
2
Вносите завдаток
how_we_works-img
3
Автор пише роботу
how_we_works-img
4
Ми повідомляємо Вас про готовність
how_we_works-img
5
Ви вносите доплату
how_we_works-img
6
Отримуєте готову роботу

Наші менеджери завжди готові відповісти на ваші запитання online або телефоном.

Також ви можете скористатися формою відправки повідомлень.

Залишити заявку
Замовники часто говорять,
що результат нашої роботи перевершив всі їх очікування.
Насправді ми просто якісно робимо свою роботу.
Дивитись відео
Наука-Сервіс у цифрах
we_in_numeric_item-img
Понад 43000

захищених робіт

we_in_numeric_item-img
4,8 балів

середня оцінка

we_in_numeric_item-img
понад 20 років

на ринку

we_in_numeric_item-img
понад 100

кількість авторів

we_in_numeric_item-img
26-38 років

середній вік авторів