[formlightbox_call title=”Замовити роботу” class=”1374826386773″]

Замовити роботу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=”1374826386774″ style=”” onload=”false”]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
[honeypot honeypot-681]

[/formlightbox_obj]

 

Австрія та Україна (економічне співробітництво)

Адаптація українських виробників агропродкуції до нових умов роботи після вступу України в Світову організацію торгівлі (СОТ)

Акредитив

Акції (торгівля, світовий досвід)

Англія (економічна історія)

Альянси комплексні стратегічні

Арабо-ізраїльські відносини

Асортимент товарний (зовнішньоекономічна діяльність)

Асортимент товарний (зовнішньоекономічна діяльність)

Банки (іноземні)

Банки іноземні (маркетингова тактика на фінансовому ринку України)

Банки (міжнародна діяльність)

Банківська система та зовнішньоекономічні зв’язки України

Банківська система та зовнішньоекономічні зв’язки України

Банківське кредитування експортно-імпортних операцій

Бізнес-план виходу підприємства на зовнішній ринок (зовнішньоекономічна діяльність)

Бізнес-план як основа управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Валютна система (європейська)

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Валютно-кредитні операції підприємства (міжнародні)

Валютний курс

Валютні ризики (управління)

Вільні економічні зони

Вільні економічні зони

Вільні економічні зони в Україні

Великобританія (економічний та суспільно-політичний розвиток)

Вихід українських підприємств на ІПО

В'єтнам та Камбоджі

Глобальна економічна система (роль та функції держави)

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Діяльність іноземних банків в Україні

Економічна оцінка ефективності кредитування Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Економічні інституції (глобалізація)

Економічні інтереси України та права суб'єктів підприємницької діяльності країни-державі перебування (захист)

Економічні реформи Китаю

Економічні трансформації світового господарства (глобальні)

Експорт в Україні (державне стимулювання)

Експорт товарів (місце України в світі)

Експортно-імпортні операції підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Експортно-імпортні операції підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Електронна торгівля: міжнародний досвід та Україна

Електронний уряд України

Енергетичний ринок Європейського союзу (ЄС)

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності

Ефективність зовнішньоторговельних операцій та їх вплив на рентабельність (зовнішньоекономічна діяльність)

Ефективність зовнішньоторговельних операцій та їх вплив на рентабельність зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні

Євроінтеграція

Євроінтеграція

Євроінтеграція (соціально-економічні наслідки в Україні)

Європейський союз (ЄС)

Європейський союз (ЄС) (розширення)

Європейський союз (ЄС) (розширення)

Європейський союз (ЄС) – Україна (співробітництво) 2005-2016 рр.

Зовнішньоекономічна діяльність в Україні

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (вихід на зовнішній ринок)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (вихід на зовнішній ринок)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (вихід на зовнішній ринок)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (вихід на зовнішній ринок)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (експортно-імпортні операції)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність українських підприємств

Зовнішньоекономічна діяльність українських підприємств (види)

Зовнішній борг та економічна безпека країни

Зовнішній борг України

Зовнішня торгівля України

Зовнішньоекономічна політика країн Центральної та Східної Європи

Зовнішньоекономічні переговори (зовнішньоекономічна діяльність)

Зовнішньоторговельні операції та їх вплив на рентабельність (зовнішньоекономічна діяльність)

Зовнішньоторговельний баланс

Зовнішньоторговельні відносини (міжнародно-правове регулювання)

Імпорт на підприємстві (управління ефективністю)

Імпортні операції

Імпортні операції підприємства (зовнішньоекономічна діяльність)

Імпортні операції підприємства (зовнішньоекономічна діяльність)

Імпортні операції та їх ефективність (зовнішньоекономічна діяльність)

Імпортні угоди та їх ефективність

Інвестиції в Україну (прямі, портфельні закордонні)

Інвестиції у глобалізації економіки

Інвестиційна діяльність транснаціональної корпорації

Інвестиційна привабливість підприємства в міжнародному бізнесі

Інвестиційний клімат Київської області

Інвестиційний клімат України

Інвестиційні проекти міжнародні (управління)

Інвестиційні проекти, які фінансуються міжнародними фінансово-кредитними установами

Інвестиційні процеси в Європейському союзі (ЄС)

Інвестор на фондовому ринку України (моделювання поведінки)

Інноваційні технології в міжнародному бізнесі

Іноземне інвестування (пряме)

Іноземні інвестиції в Україну (прямі)

Іноземні інвестиції

Іноземні інвестиції

Іноземні інвестиції та національна конкурентоспроможність

Інтеграційна політика України (міжнародна)

Інтеграційні процеси в Європі

Інтеграція України до світового інвестиційного ринку

Інтелектуалізація в міжнародній економічній діяльності

Інформаційна складова міжнародної ринкової інфраструктури

Клімат (глобальні зміни) (економічні аспекти)

Конкурентоспроможність економіки України

Конкурентоспроможність економіки України

Конкурентоспроможність підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Конкурентоспроможність підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Конкурентоспроможність підприємства зовнішньоекономічної діяльності (управління в умовах глобалізаці)

Конкурентоспроможність продукції (мінародна)

Лізинг (міжнародний)

Лісопереробна галузь (економічні наслідки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ)

Ліцензійні угоди України

МАГАТЕ

Маркетинг в міжнародних корпораціях

Маркетинг (управління) в міжнародному бізнесі (зовнішньоекономічна діяльність)

Маркетингова діяльність підприємства (міжнародна) (зовнішньоекономічна діяльність)

Маркетингова тактика іноземних банків на фондовому ринку України

Маркетингова товарна політика підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Митне регулювання на підприємстві (зовнішньоекономічна діяльність)

Міграція (міжнародна) робочої сили та її вплив на соціально-економічний розвиток України

Міграція (рух) робочої сили

Міжнародна діяльність банків

Міжнародна інвестиційна діяльність транснаціональної корпорації

Міжнародна маркетингова діяльність

Міжнародна посередницька діяльність

Міжнародна посередницька діяльність

Міжнародна торгівля зерновими

Міжнародна торгівля послугами

Міжнародна торгівля та національний економічний розвиток

Міжнародний аудит

Міжнародний бізнес в умовах глобалізації

Міжнародний бізнес в умовах глобальної фінансової кризи (трансформація організаційних форм)

Міжнародний консалтинг

Міжнародний ринок позичкового капіталу

Міжнародний стратегічний альянс (управління)

Міжнародний туризм

Міжнародні банки в Україні (діяльність)

Міжнародні банківські кредити

Міжнародні валютні операції

Міжнародні валютно-фінансові відносини на Україні

Міжнародні інвестиційні проекти в Україні та Польщі

Міжнародні кредитні операції комерційного банку

Міжнародні кредитно-фінансові організації

Міжнародні монополії Європейського союзу

Міжнародні операції комерційного банку

Міжнародні організації і об’єднання в туризмі

Міжнародні розрахунки в банку

Міжнародні розрахунки комерційного банку

Міжнародні розрахунки в Україні

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) в Україні

Міжнародні торги

Міжнародні фінансові організації в регулюванні заборгованості світової кризи

Міжнародні фінансові організації в Україні

Міжнародні фінансові установи

Міжнародні фінансові центри

Муніципальні облігації для фінансування соціально-економічного розвитку міста

Національний банк України та центральні банки інших країн

Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі

Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі

Неторговельні операції комерційного банку в іноземній валюті

Нефінансові підприємства на міжнародному фінансовому ринку

Німецькі компанії на внутрішньому ринку України

Німеччина та Україна (ділове співробітництво)

Німеччина та Україна

Оптово-роздрібна торгівля підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Організаційна культура в міжнародних економічних відносинах

Офшорний бізнес

Офшорні зони

Офшорні зони

Патентно-ліцензійна діяльність в міжнародних економічних відносинах

Планування розвитку міста в умовах глобалізації

Податок на додану вартість в країнах Європейського союзу

Польща і Україна

Посередницька діяльність компанії з документарного оформлення господарських контрактів зовнішньоекономічної діяльносі

Посередницька міжнародна діяльність

Посередницька міжнародна діяльність (зовнішньоекономічна діяльність)

Приватизація

Проекти міжнародні (управління)

Просування продукції транснаціональної корпорації на ринок України

Рекламна діяльність підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Рекламна діяльність підприємства зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному бізнесі

Рекламна діяльність підприємства зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному бізнесі (управління)

Рекламна діяльність підприємства (менеджмент)

Ринок квітів

Ринок нерухомості

Ринок послуг (Україна та світ)

Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів в умовах інтернаціоналізації

Розвиток персоналу в міжнародному бізнесі

Розвиток підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Розрахунки підприємства за зовнішньоторговельними операціями

Розрахунки по експортно-імпортним операціям комерційного банку (зовнішньоекономічна діяльність)

Розрахунково-касові операції комерційного банку та операції з пластиковими картками в іноземній валюті

Російська Федерація (зовнішньоекономічні зв’язки)

Світова торгівля зерном

Світовий банк

Світовий ринок автомобілебудування (конкуренція)

Світовий ринок військово-технічної продукції та Україна

Світовий ринок соняшнику (місце України)

Світовий рух капіталу

Сировинний ринок (Україна та світ)

Світова організація торгівлі (СОТ) і Україна

Світова організація торгівлі (СОТ) і Україна (взаємодія)

Спільне підприємство як спосіб залучення іноземних інвестицій в економіку України

Спільні підприємства в міжнародному бізнесі

Стратегічне управління в умовах глобальної конкуренції

Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу

Стратегічний менеджмент в країнах з перехідною економікою

Стратегія розвитку іноземного підприємства на страховому ринку України

Страхування послуг в зовнішньоекономічній діяльності та вплив на зовнішньоекономічні зв’язки

Транснаціональна корпорація

Транснаціональна корпорація

Транснаціональна корпорація

Транснаціональна корпорація

Транснаціональна корпорація в міжнародному бізнесі

Транснаціональна корпорація (структура капіталу)

Транснаціональна корпорація на ринку України

Транснаціональна корпорація (регулювання діяльності)

Транснаціональна корпорація (торгівельна політика)

Транснаціональна корпорація (управління)

Товарна політика підприємства (міжнародна)

Торговельно-посередницькі операції підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Торгово-промислова палата

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України (державне регулювання)

Транспортно-експедиторське обслуговування зовнішньоекономічних зв'язків підприємства

Транспортно-експедиторські операції підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Трудова міграція в Україні в контексті тенденції розвитку світового ринку робочої сили

Тур (розробка)

Туристичний бізнес на міжнародному ринку послуг

Україна в геополітичному трикутнику (Росія – Європа – США)

Україна і міжнародні економічні відносини

Управління промисловою власністю (зовнішньоекономічна діяльність)

Фінансова звітність (консолідована) (міжнародна)

Фінансова криза (міжнародна)

Фінансове забезпечення експортно-імпортних операцій (зовнішньоекономічна діяльність)

Фінансове посередництво в міжнародному бізнесі

Фінансовий ринок Європи

Фінансовий стан підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Фінансові послуги в Світовій організації торгівлі (СОТ) (регулювання ринку)

Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності

Фінансово-кредитні інститути (міжнародні)

Фінансово-кредитні інститути (міжнародні) (ефективність економічної політики)

Фінансування зовнішньоторговельних угод на підприємстві зовнішньоекономічної діяльності

Фондовий ринок України в умовах глобалізації

Фондові ринки (європейські та України)

Франчайзинг (міжнародний)

Франчайзинг як форма міжнародного бізнесу

Цінова політика підприємства зовнішньоекономічної діяльності

Ціноутворення на світовому ринку

Якість згідно міжнародних стандартів

Якість продукції підприємства зовнішньоекономічної діяльності

 

[formlightbox_call title=”Замовити роботу” class=”1374826386773″]

Замовити роботу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=”1374826386774″ style=”” onload=”false”]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
[honeypot honeypot-681]

[/formlightbox_obj]

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...
Відгуки замовників
(Русский) Дима
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

12.01.2018
(Русский) Сергей
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

27.10.2017
(Русский) Юрий
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

27.10.2017
(Русский) Иван
Реферат

Sorry, this entry is only available in Русский.

27.10.2017
Залишити відгук
Як ми працюємо
how_we_works-img
1
Ви оформлюєте замовлення
how_we_works-img
2
Вносите завдаток
how_we_works-img
3
Автор пише роботу
how_we_works-img
4
Ми повідомляємо Вас про готовність
how_we_works-img
5
Ви вносите доплату
how_we_works-img
6
Отримуєте готову роботу

Наші менеджери завжди готові відповісти на ваші запитання online або телефоном.

Також ви можете скористатися формою відправки повідомлень.

Залишити заявку
Замовники часто говорять,
що результат нашої роботи перевершив всі їх очікування.
Насправді ми просто якісно робимо свою роботу.
Дивитись відео
Наука-Сервіс у цифрах
we_in_numeric_item-img
Понад 43000

захищених робіт

we_in_numeric_item-img
4,8 балів

середня оцінка

we_in_numeric_item-img
понад 20 років

на ринку

we_in_numeric_item-img
понад 100

кількість авторів

we_in_numeric_item-img
26-38 років

середній вік авторів