[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Автоматизація процесів підтримки прийняття рішень в управлінні роботою транспортного конвеєра

Адективна поведінка

Адективна поведінка

Античність європейського класицизму Франції

Антоніми Дмитра Павличка

Архівний фонд (національний)

Архівні установи України

Атмосфера в місті

Біблеїзми в англійській мові

Біблійні мотиви й образи у творчості В.Блейка

Бази даних

Бази даних про облік студентів ВНЗ (створення)

Безпека та оборона (діяльність ЄС)

Безпека та оборона (ставлення окремих країн-членів ЄС)

Благодійництво

Блок-схема алгоритмів програм (проектування)

Бобові та макаронні страви

Бодлер Ш. "Квіти зла" (художня своєрідність збірки)

Боротьба з тероризмом

Борошняна продукція (харчова цінність)

Борошняні кондитерські вироби з цукрозамінниками

Вегетативна нервова система

Взаємовідносини Московської держави з Туреччиною та Кримським ханством в 2 пол. 15 ст.

Видавничі стандарти

Видавничі стандарти

Виховання національне

Відновлення інформації (прийняття рішень)

Відображення кольору в свідомості

Відрядження службові

Військова і оборонна політика ЄС (відносини ЄС-НАТО в контексті розбудови)

Військові теорміни іноземного походження в російській мові

Віруси лікарських рослин

Власні імена в українських прислів'ях

Внітрішня форма номінативних одиниць як вияв мотивованого у сучасні українській мові

Вольова готовність дітей з дизертрією до шкільного навчання

Воля

Воля та її виховання

Вплив рис особистості та темпераменту на перебіг психологічних реакцій на несприятливі, загрозливі події

Вплив соціальних груп та соціальних інститутів на дитину (соціологічне уявлення) (автобіографія)

Вплив соціальних груп та соціальних інститутів на дитину (соціологічне уявлення) (автобіографія)

Вплив соціальних груп та соціальних інститутів на дитину (соціологічне уявлення) (автобіографія)

Вплив соціальних груп та соціальних інститутів на дитину (соціологічне уявлення) (автобіографія)

Вплив соціальних груп та соціальних інститутів на дитину (соціологічне уявлення) (автобіографія)

Газовий конфлікт між Україною і Росією

Гегель «Філософія права»

Глобалізаційні проблеми (філософські засади вирішення)

Глобалізація економіки (філософія)

Глобалізація (політичні фактори)

Глобальні проблеми сучасності в контексті національних інтересів України

Григорович-Барський В. (життя і творчість)

Громадянське суспільство і сучасна держава

Грузино-Абхазький конфлікт

Дейтон та Боснія і Герцоговина

Десертні страви (холодні)

Дизентерія (збудники)

Дитячий та похилий вік (психологічна характер-ка)

Дипломатичний протокол

Діалектизм у творах Юрія Федьковича

Діагностика відствання дошкільників у навчанні

Діагностика готовності дітей до шкільного навчання

Дієслова (багатозачні) в розмові

Дієслова із зально-оцінювальним значенням

Дієслова мовлення в українських казках про тварин

Ділова кар’єра – психологічна мотивація працівників

Ділове спілкування (сучасний стиль)

Діловодство. Управлінська документаці. Компаративістський аналіз

Дифузіонізм в етнології

Довгастий мозок

Документаційна інформація (аналітико-синтетична переробка)

Документи (систематизація)

Документ як артефакт

Документ як об'єкт вивчення наукових дисциплін документально-комунікаційного циклу

Документознавство (концепції)

Документообіг

Документування господарської діяльності (інформаційно-довідкове)

Дошкільне виховання України та зарубіжжя (порівняльний аналіз)

Друга вища педагогічна освіта

Екологічна система (індекс природного капіталу)

Екологічне виховання на уроках праці

Економіка та політика (взаємовплив)

Економічна термінологія в польській мові

Економічні теорії (філософське тлумачення)

Економічно-активне населення України (соціально-демографічний аспект)

Електоральна культура як об’єкт соціологічного дослідження

Електронний документ і документообіг

Емоції і чуття

Емоційна сфера особистості

Емоційний інтелект

Емоційні порушення у дітей з ДЦП (психологічна корекція)

Епітети в китайській та українській поезії (граматичне вираження)

Епічні твори (вивчення в середніх класах)

Естетизм у творчості Оскара Уайльда

Естетичне виховання

Естетичне виховання

Етика поведінки урядовців

Євро 2012 (співроюітництво України та Польщі)

Єдиний державний реєстр доручень, заповітів та спадкових справ

Баллада у творчості поетів

Жанр телевізійного портрету

Жанри інформаційні в періодичних виданнях

Завод з переробки зерна пшениці в крупи (проект)

Заклади охорони здоров’я (структурні обстеження)

Закуски гарячі з м'яса, риби та грибів

Залежність ефективності групової діяльності від згуртовуваності трудового колективу

Заморожена продукція

Заперечення та засоби його вираження

Запозичення (англіцизми та американізми)

Звертання в епістолярній спадщині Л.Українки

Звертання в українській та англійській мовах

Звичаї (сучасні сімейні)

Засоби масової інформації (ЗМІ) та органи державної влади і місцевого самоврядування

Зовнішньополітичні орієнтири України

Зрази з котлетної маси

Ігри в інтелектуальному розвитку студентів

Ігрові уміння (вплив на соціометричний статус дитини)

Ідентифікація та емпатія як механізм гуманних проявів особистості

Ізраїль та Палестина (конфлікт) + (Winows-додаток)

Ілюстрування майбутньої книги

Імідж України (міжнародний)

Індивідуально-психологічні особливості дітей з логопедичними вадами

Інтелект (вербальний) (психологічні особливості)

Інтелектуальний капітал як інноваційний розвиток суспільства

Інтереси в управлінській діяльності та їх конкретні форми (аксіологічний аспект)

Інтернет

Інфнінітив в англійській та українській мові

Інформатика

Інформаційна політика

Інформаційне забезпечення ЗЕД

Інформаційний бізнес

Інформаційні системи і технології в Україні

Інфорамційні технології науково-технічної інформації

Іншомовне спілкування (лінгвокраїнознавчий аспект)

Історико-культурні ресурси Полтавщини

Казино (організація дозвілля)

Канада (суспільно-політичне життя)

«Капіталізм» Маркса і Вебера

Каталогізація документів (електронні засоби)

Кінематограф дореволюційний, український

Клімакс

Кодування інформації

Колір в дизайні житлових приміщень

Комерційне листування

Композиція (художні засоби побудови)

Комунікативні канали формування позитивного міжнародного бренду Великої Британії

Комп’ютерні технології у діловодстві громадського життя

Косметика та грим

Кохання у творчості Тургенєва

Критичне мислення у старшокласників з англійської мови

Культура

Культура в Україні

Культура усного мовлення

Куріння (вплив на суспільство) (соціологія)

Лактобактерії у виробництві кисломолочних продуктів

Лексика Л.Українки (розмовно-побутова)

Лексика (метереологічна)

Лексичні запозичення із слов'янських мов

Лібералізм класичний як один з напрямів політичної думки

Ліван (зовнішня політика)

Лідерство та керівництво

Лікарські рослини у дієтичному та дитячому харчуванні

Лінгвістичні характер-ки та кількісний аналіз іншомовних запозичень в науково-технічних текстах в перекладному аспекті

Лі Якокка: фактори успішного менеджменту

Льняне масло у виробництві кулінарних виробів

М'ясні січені вироби

М?ясорибний цех ресторану на 150 місць

Майонези (технологія виробництва)

Макіавеллі Н. як політичний мислитель і його праця “Державець”

Малюнок як метод вивчення мікросередовища дитини

Маніпуляція масами в політичному процесі

Масова культура демократичних перетворень суспільства

Математично-статистичний аналіз економічних даних

Медичний психолог

Медичний психолог в клініках онкологічних захворювань

Методика викладання економіки

Методика викладання економіки “Бізнес-план”

Методика викладання економіки “Банки і кредит”

Методика викладання економіки "Добробут сім'ї"

Методика викладання економіки "Добробут сім'ї"

Методика викладання економіки "Кредит та його види"

Методика викладання економіки "Мета та основні напрямки маркетингової діяльності. Маркетингове середовище фірми"

Методика викладання економіки “Міжнародна торгівля”

Методика викладання економіки "Монополії та олігополії"

Методика викладання економіки "Фінанси: сутність та функції"

Методика викладання економіки “Цінова політика”

Механізм керування суб’єктами управлінської діяльності як соціально-філософська проблема

Мислення (індивідуальні особливості) та мислення творчої людини

Мислення (методи і методика дослідження)

Мислення (соціологічне)

Мислення (стратегія дослідження)

Мислення школярів (творче)

Мистецтво Вавілону

Міжнародний тероризм

Міжособистісні стосунки (психологія)

Міліція і населення

Мова і мовлення (психологія). Психолінгвістика

Мовленнєвий етикет українців

Мовно-стилістичні особливості реклами

Мода (психологічні аспекти)

Монолог у п'єсі Педро Кайльдерона де ля Баркі "Життя — це сон"

Морозиво для вегетаріанців (технології)

Музичне виховання Золтана Кодая

Музичні уподобання молоді (психологічні чинники)

Музично-розважальні програми на українському телебаченні

Музично-художній образ в роботі деригента-хормейстера

Муссоліні

Навчальний процес (організація і планування)

Навчальний процес у вищій школі в контексті Болонського процесу

Навчальні ігри на уроці іноземної мови

Навчання лексики на початковому етапі за автентичними підручниками

Народна медицина в Україні

НАТО чи Росія: стратегічний вибір України в аспекті воєнного співробітництва і діючої політичної доктрини

Наукова діяльність в Україні

Націонал-соціалізм як ідеологічний різновид політичного екстремізму

Національна обрядовість у вихованні підлітків

Національна тема в балетному театрі

Неандертальці Західної Європи

Невласні інтеграли першого роду

Неологізми в українській мові

Неопублікований документ

Несвідоме в поведінці, психічних процесах, властивостях і станах людини

Нестандартні уроки з літератури

Неуважність учнів (діагностика та корекція)

Неуспішність молодшого школяра

Нормативно-правові документи органів державної влади

Овочева продукція

Огієнко Іван як редактор

Омоніми в російській мові

ООН (миротворча діяльність)

Освіта

Освітня політика України щодо державного регулювання ЗЕД в умовах Єроінтеграції

Осмислення студентами власного життя

Особистість в підлітковому віці (формування)

Паблік рілейшнз (PR) — фактор політичного розвитку суспільства

Павук і людина

Павуки

Партизани та підпілля в 1941-1944 рр.

Патологія у дітей в результаті вживання батьками наркотичних засобів та алкоголю

Патопсихологічний симптомо-комплекс: органічний і реактивний

Переклад англо-американського сленгу

Переклад вірша Е.Кімплінга "Iф" різними авторами (аналіз)

Переклад поетичних творів

Переклад публіцистичного тексту

Переклад публіцистичного тексту

Переклад художньої лексики (англо-український)

Печиво цукрове (технологія виготовлення)

Пилип Орлик

Пізнавальна самостійність учнів у процесі вивчення української мови

Пізнавальні процеси в підлітковому віці

Піцерія (проект)

Плакат радянський (роль)

Поетична мова в поемі А.Міцкевича «Пан Тадеуш»

Позакласна робота в зарубіжній літературі

Позиції великих держав з Німецького питання на Версальській конференції

Політичні еліти Украни

Політичні ідеї італійського гуманіста Леона Батіста Альберті

Політичні партії

Політичні системи Франції та Англії (порівняння)

Політологічні дослідження

Політологія (системний аналіз)

Походження людини

Права людини (філософія)

Предметно-змістове самовизначення учня та вчителя як чинник гуманізації учбово-педагогічної взаємодії

Придністров'я та Україна

Прийменник зі значення кольору в політичній мові

Природознавчі ідеї у філософії

Проблематика роману “Чорна Рада”

Проблеми видання навчальної літератури в Україні

Програма: Алгоритм сортування одновимірних масивів

Програма: Задачі управління виробн-м та резервами

Програма: Моделювання розповсюдження епідемій

Програма: Облік співробітників фірми

Програма: Обробка запиту забезпечення студентів стипендіями

Проективні методики в діагностиці ставлення особистості до інших та до себе

Проективні методики (психодіагностика)

Проектування баз даних (автоматизація обробки інформації)

Просторове сприймання

Псевдоніми в українській мові

Психіка

Психічний розвиток людини

Психоаналітична теорія істеричної особи в депресії. Істеродепресія

Психодіагностика (методи)

Психодіагностика інтелекту

Психокорекція готовності до навчання у школі та корекція психічного розвитку дітей дошкільного віку

Психокорекція при алкоголізмі

Психолог в дитячій творчості

Психологічна підготовка вагітних (вплив на пологи)

Психологічне консультування по оптимізації сімейного життя

Психологічні особливості людини при захворюваннях

Психологічні особливості управлінської діяльності в ліцеях

Психологічний розвиток школярів

Психологічні дослідження хворих різного профілю

Психологія реклами

Психолог-консультант (професійно-особистісні характеристики)

Психосоматична виразкова хвороба

Птахівництво

Публіцисти

Распутін і церква

Регіон як складова розвитку туризму (етногеоргафічні особливості)

Режисерський аналіз п’єси А.Ніколаї “Трохи ніжності”

Режисерський аналіз п'єси "Майстер і Маргарита"

Реклама і пропаганда книги

Реклама (соціально-психологічні дослідження)

Релігія (вплив на зовнішню політику держави)

Ренесанс європейський та українське письменництво

Ресторан-бар (технологічний проект)

Ресторанна справа Німеччини

Реферування

Риба (кулінарна продукція)

Риторика (антична)

Риторика (антична) IV ст. до н.е

Розвиток особистості у дітей раннього віку (передумови)

Розвиток суспільства (матеріальні основи)

Розвиток (філософське розуміння та моделі)

Російсько-татарські відносини в ХVI ст.

Рослинництво

Рубаї Омара Хайяма

Самоактуалізація хворих на невростенію (психологічні особливості)

Самооцінка

Самостійна робота студентів (керівництво, організація та контроль)

Свідомість та суспільнма культура

СД та ДВД (CD та DVD)(створення)

Сенсаційність в журналістиці

Середньовічна політична думка про засади зовнішньої політики

Серцево-судинна система

Синоніми в українській мові

Синонімія

Синтаксис фрази

Сімейні конфлікти та кризові стани

Складений дієслівний присудок на основі творів П.Куліша

Складська група приміщень їдальні (проект)

Слідчі дії (психологія)

Слова зі значенням предметності з походженням від францизмів в російській мові

Слов'янство у творчосты Лопе де Вега

Смерть в житті людини

Солодкі страви (жельовані) (технології)

Соуси (технологія)

Соціалізація у підлітковому віці (психологічні особливості)

Соціальна робота (класичні та інноваційні методи)

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в зарубіжних країнах

Соціально-психологічна підсисистема підпр-ва

Соціально-психологічний клімат колективу

Соціальний педагог у формуванні здорового способу життя

Соціально-психологічний клімат колективу

Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності в ліцеях

Соціокультурний комплекс України

Соціологічне дослідження (проблеми якості)

Старицький «За двома зайцями»

Статеве виховання дітей та молоді

Статистика грошової маси в Україні

Статистичне вивчення взаємозв'язку прибутковості капіталу та обсягу активів банку

Статистичний аналіз банківського сектору

Статистичний аналіз впливу структурних зрушень на динаміку середньої величини

Статистичні гіпотези (перевірка)

Статистичні дослідження показників макроекономіки

Статус і повноваження президента України та Франції

Стаття (втілення мситецтва в журналістиці)

Створення Windows-додатку для виявлення факторів формування бренду Франції

Стереотипи як завада ефективної комунікації

Стрес

Стрес

Структурно-семантичні особливості найменування особи в торгово-економічній термінології

Субкультура молодіжна

Суїцид і особистість

Суспільно-географічні дослідження 80-90 рр.

Сутність лідерства

Творчий потенціал особистості в процесі навчальної діяльності

Творчий характер уроків української мови в сучасній загальноосвітній школі

Театр Миколи Садовського в Києві (1907-1920рр.)

Тележурналістика у суспільному житті

Темперамент

Темперамент і нервова система дошкільника

Темперамент і продуктивність діяльності людини

Тестовий контроль іншомовної граматичної компетенції учнів шоли (іспанська)

Тестування у системі контрлю знань студента

Техніка читання

Торгівля жінками (зв'язок з організованою злочиннісю) (психологія)

Тоталітарні режими (Сталіна і Гітлера)

Трагікомедія У.Шекспіра "Буря"

Тютюнопаління (соціально-психологічні чинники)

Урбанізація в Україні

Урбанізація світу

Успіх у навчальному процесі

Уява

Фантазування

Фаршировані вироби з м'ясного фаршу

Феноменологія. Етнометодологія (Гарфінкель, Шюц)

Фольклор в повісті М.Коцюбинського: "Тіні забутих предків"

Фізичне виховання (принципи)

Фізичне виховання різних вікових і соціальних груп населення

Фізичне виховання різних вікових і соціальних груп населення

Фізичні вправи

Фізкультура для дитячого садка

Філософія влади

Філософія життя

Філософія, її роль у суспільстві. Пізнання

Філософський аспект транснаціоналізації банківського бізнесу

Фітнес-системи (розвток)

Фольклор (порівняння)

Фразеологія стилю масово-політичної інформації

Фразеологія українська

Фразеологізми в російській та китайських мовах

Характер (акцентуації)

Характер (акцентуація). Психокорекція учнів молодшого шкільного віку

Характер людини та його відображення в почерку, міміці, пантоміміці

Харчові продукти (методи обробки)

Харчування підлітків та його роль у виникненні хронічної шлунково-кишкової патології

Харчування підлітків та його вплив на здоров’я

Церква (еволюція) (соціологія)

Цінності раціональні й ірраціональні

Читання в період навчання грамоти

Чорнозем для вирощування пшениці (фізико-хімічні властивості)

ЮНЕСКО (інформаційно-аналітичні та політичні стратегії)

Японія

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Как мы работаем ?
how_we_works-img
Вы оставляете заявку
how_we_works-img
Менеджер связывается с вами и уточняет все детали
how_we_works-img
После внесения 50% предоплаты исполнитель приступает к выполнению задания
how_we_works-img
По готовности оплачиваете 100 % и получаете работу

Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы через online-консультант или по телефону.

Также вы можете воспользоваться формой отправки сообщений.

Оставить заявку
Другие предметы: Отзывы студентов
Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Отличная контрольная

Отличная контрольная, без ошибок и получил за нее 5. Всего лишь за 10 минут регистрации на сайте и оформления заказа. Удобный, современный сайт, всё для удобства студентов. Буду обращаться еще.

19.02.2019
Вика

Как и многие, заказывала курсовую первый раз из срочной необходимости и до последнего было не ясно, как напишут работу и вообще напишут ли 🙂 Но ничего, прислали приличный файл, преподаватель поставил за работу 5. Я в приятном шоке, и всем рекомендую

27.12.2018
Антон

Спасибо за постоянную помощь в заданиях! Без вас бы точно меня из универа поперли бы))) Актуальный и грамотный помощник, есть в штате специалисты по разным предметам, можно заказывать разные тематики — я учусь на экономическом. Всегда оценки на 4 и 5. Спасибо, вы лучшие!

21.12.2018
Мария

Правильный подход к студентам: не слишком высокие цены, быстрая работа и можно оформить онлайн заказ. Все, что нужно современному учащемуся)) По себе сужу, очень удобно, что есть такая компания.

18.12.2018
Вадим

Контрольная
Считаю хорошо выполнили мой заказ на контрольную работу. Непростые были задания и ответы не однозначные, но преподаватель зачел и даже похвалил перед группой. Никогда сам больше не буду писать контрольные, зачем?)) Удобно заплатить сервису и не париться с этим

11.12.2018
Коля

Нет проблем вообще с заказами в этой фирме. Скинул заявку, тут же отзвонились, озвучили цену, оформили, оплатил. Потом забрал работу, в отличном исполнении. Оперативно, современно и удобно.  

03.12.2018
Роман

На курсовую не было времени писать вообще. Вот вообще-вообще))) Друг посоветовал этот сервис, решил обратиться. Рад, что не стал писать сам. Квалифицированная помощь — сразу другое качество. Спасибо.  

30.11.2018
Виталий

Контрольная решена на отлично! Было 10 заданий по математике, нужна была помощь, т.к. в этом предмете я полный ноль. Спасибо. Теперь я ваш клиент)

26.11.2018
Наталья

Дипломную защитила на отлично. На самом деле сделали все круто, никаких вопросов у преподавателя. Я читала работу, мне понравилось, логично и очень похоже на действительность. 

21.11.2018
Женя

Самое главное для меня, что не надо никуда ехать. Подрабатываю курьером, за день так умотаюсь, что по своим делам уже нет сил куда-то ехать. В Науке Сервис можно прямо на сайте оформить заказ и потом забрать работу.  

16.11.2018
2560
Отзывов
38 400
Довольных студентов
20
Лет на рынке
4.8
Средний бал

Примеры выполненых работ

ЭКОНОМИКА

ТИП РАБОТЫ:

Дипломная

ТЕМА:

Організаційно-економічний механізм ЗТО підприємства

ПСИХОЛОГИЯ

ТИП РАБОТЫ:

Курсовая работа

ТЕМА:

Особливості професійної спрямованості студентів

ПРАВО

ТИП РАБОТЫ:

Контрольная работа

ТЕМА:

Джерела права соціального забезпечення + Задачі

Дипломные работы по другим предметам

Нам доверяют студенты

Наука-Сервис › Дипломы Номер — ❶ › В Срок! › Diplom.com.ua
Top