Бухгалтерский учет

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

captcha
Please leave this field empty.

[/formlightbox_obj]

Акціонерного товариства

Амортизації та ремонту основних засобів

Баланс та узагальнення даних

Безготівкових розрахунків в комерційних банках

Бухгалтерія (організаційна побудова)

Бухгалтерський облік як інчтрумент управління підприємством

Валютних операцій

Валютних операцій комерційного банку

Виробничих запасів

Витрат виробництва

Витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

Витрат виробництва (прямих)

Витрат звичайної діяльності

Витрат і виходу продукції основного молочного стада

Витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва

Витрат обігу

Витрат продукції молочного стада

Військового майна

Готової продукції

Готової продукції

Готової продукції

Готової продукції та незавершеного виробництва (Облік та аналіз)

Грошових активів

Грошових активів

Грошових коштів

Грошових коштів

Грошових коштів (наявність та рух) на поточних та інших рахунках підприємства в банку

Дебіторської заборгованості

Дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів

Депозитних операцій комерційного банку

Довгострокових зобов’язань підпр-ва

Догострокових та поточних зобов'язань (Облік та аналіз)

Додаткового та резервного капіталу

Доходів від операційної та фінансової діяльності

Доходів від фінансової та інвестиційної діяльності, визначення фінансових результатів та розподілу прибутків

Документообіг в бухгалтерському обліку

Доходів від операційної діяльності

Загальновиробничих витрат

Запасів

Зарплати

Зарплати

Застави

Звітність підпр-ва до пенсійного фонду Україні

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвентаризація

Інвестицій

Іпотечного кредитування

Комерцйний банк (управлінський облік)

Консолідованої фінансовї звітності

Короткострокових зобов’язань

Матеріальних ресурсів

Матеріальних цінностей комерційного банку (+ аналіз)

Малого підприємства (Облік)

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) в Україні

Облік і звітність енергетичних підприємств

Облікова політика підприємства

Облікова політика підприємства

Операцій з вибуття основних засобів

Операцій з придбання виробничих запасів

Операцій комерційного банку з пластиковими картками

Орендних операцій

Орендних операцій (Облік та аналіз)

Основних засобів та амортизації

Податкових розрахунків і платежів

Податкових розрахунків і платежів

Податку на прибуток

Поточних біологічних активів тваринництва

Продажу товарів в кредит

Професійні організації бухгалтерів

Реалізації товарів

Реалізації товарів

Реалізації товарів

Реалізації товарів

Розрахунків з дебіторами

Розрахунків за векселями

Розрахунків за пенсійним і соціальним призначенням

Розрахунків з покупцями та замовниками

Розрахунків з покупцями та замовниками

Розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Собівартості будівельного виробництва

Статутного фонду

Товарів і тари в роздрібній торгівлі

Товарів та тари

Товарних втрат та інвентаризації

Товарних запасів оптового підприємства

Товарних операцій

Товарних операцій

Товарно-матеріальних запасів

Фінансова звітність підприємства

Фінансовий лізинг в комерційному банку

Фінансових активів

Фінансових результатів від інвестиційної діяльності

Фінансових результатів від операційної діяльності

Фінансових результатів звичайної діяльності

Фінансових результатів операційної діяльності підприємства громадського харчування

Фінансових результатів підприємства (+аналіз, +аудит)

Фінансового лізингу в комерційному банку

Цінні папери

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

captcha
Please leave this field empty.

[/formlightbox_obj]