[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

Для использования CAPTCHA требуется установить плагин Really Simple CAPTCHA.
[honeypot honeypot-681]

[/formlightbox_obj]

Адаптація працівників
Адаптація працівників
Активи підприємства
Активи підприємства
Активи підприємства
Активи торговельного підприємства
Аналіз вирощування молодняку великої рогатої худоби
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Антикризове управління
Антикризове управління підприємством
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Апарат управління
АРМ антикризова політика
АРМ валового доходу
АРМ конкурентоспроможність
АРМ обігові активи
АРМ основні фонди
АРМ поточних витрат торговельного підприємства
АРМ планування чисельності та складу працівників
АРМ прибутку
АРМ продуктивність праці
АРМ роздрібного товарообороту
АРМ товарний асортимент
АРМ товарні запаси
АРМ цінова політика
Атестація готелю
Атестація персоналу підприємства
Банкрутство підприємства
Банкрутство торговельного підприємства (прогнозування)
Безперервна освіта
Бізнес-план інвестиційного проекту
Бізнес-план підприємства громадського харчування
Бізнес-план підприємства (розробка)
Бізнес-план створення філії торговельного підприємства
Бізнес-план турфірми
Бюджетування на підприємстві
Валові доходи підприємства
Вартість капіталу корпорації
Вексельний обіг підприємства
Вестибюльна група приміщень на прикладі підприємств гот. госп-ва (функціональна організація)
Виробництво продукції підприємства (аналіз динаміки обсягів)
Виробнича підсистема підприємства громадського харчування
Виробнича потужність підприємства
Виробнича програма
Виробнича стратегія підприємства
Виробничий потенціал підприємства громадського харчування
Виробничі запаси підприємства громадського харчування
Виробничі запаси підприємства
Виробничі підрозділи
Виробничо-господарська діяльність підприємства (державно-економічне регулювання)
Виставки та ярмарки (міжнародні)
Витрати на зберігання та підготовку до продажу товарів
Витрати на збут товарів торговельного підприємства (планування)
Витрати на оплату праці на торговельного підприємстві
Витрати обігу (мінімізація)
Витрати обігу комерційного підприємства
Витрати обігу торговельного підприємства
Витрати обігу торговельного підприємства
Витрати підприємства
Витрати робочого часу
Власні фінансові ресурси
Власні фінансові ресурси підприємства
Власні фінансові ресурси підприємства
Готель, ресторан
Громадське харчування підприємств готельного господарства
Грошові активи
Грошові кошти та розрахунки
Грошові потоки торговельного підприємства
Грошові потоки торговельного підприємства
Грошові потоки торговельного підприємства
Дебіторська заборгованість підприємства
Дебіторська заборгованість підприємства
Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства
Декларація з ПДВ (податок на додану вартість)
Декларація про прибуток підприємства
Джерела фінансування обігових активів
Ділова активність підприємства
Ділова кар’єра
Ділова репутація та імідж підприємства
Діловий тур
Ділові переговори (проведення)
Додаткові послуги в готелях
Допоміжні цехи та обслуговуючі господарства
Доходи від реалізації торговельного підприємства
Доходи готелю
Доходи підприємства
Доходи підприємства
Доходи робітників торговельного підприємства (планування росту рівня)
Доходи торговельного підприємства (планування)
Економічна безпека підприємства
Економічна безпека торговельного підприємства
Економічна мотивація розвитку підприємства сфери туризму
Екскурсійне забезпечення туристів
Експортні операції підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Експортно-імпортний потенціал підприємства (зовнішньоекономічна діяльність)
Експортно-імпортні операції (зовнішньоекономічна діяльність)
Експортно-імпортні операції та їх цілі (зовнішньоекономічна діяльність)
Ефективність використання земельних ресурсів
Ефективність виробництва на підприємстві
Ефективність господарської діяльності підприємства
Ефективність зовнішньо-торговельних операцій та їх вплив на рентабельність (зовнішньоекономічна діяльність)
Ефективність управління на підприємстві
Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства
Ефективність функціонування готельних підприємств при існуючій системі оподаткування
Закупівля товарів торговельного підприємства (планування обсягу та складу)
Зарплата
Зарплата за контрактом
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (вихід на зовнішній ринок)
Знижки на товари
Зернове виробництво (ефективність, інновації, інтенсифікація)
Зовнішнє (макро-, мікро-) середовище фірми
Зовнішнє середовище підприємства
Імідж керівника
Імідж підприємства
Імпорт м’яких меблів
Імпортні операції підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Імпортні операції підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Імпортні операції підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Імпортні угоди
Інвестиції в відтворення основних фондів
Інвестиції підприємства (=капіталовкладення підприємства)
Інвестиції у відтворення основних фондів підприємства, Реальні інвестиції
Інвестиційна привабливість торговельного підприємства
Інвестиційна привабливість підприємства
Інвестиційний проект підприємства
Інвестиційні проекти (методи оцінки)
Інвестиційні ресурси ПГХ (обгрунтування потреби)
Інноваційна діяльність підприємства
Інноваційна діяльність підприємства
Інноваційна стратегія підприємства
Інноваційно-інвестиційна діяльність
Інтер’єр номерів готелю
Інформаційне забезпечення укладання контрактів
Інформація в управлінні організацією
Інфраструктура підприємства
Інфраструктурний потенціал підприємства
Кадрова служба: організація,структура,функції
Кадрова стратегія підприємства
Кадровий потенціал (стратегія використання)
Кадровий потенціал підприємства
Кадровий потенціал підприємства
Казино (організація дозвілля)
Календарно-планові нормативи
Капітал підприємства
Капітал підприємства
Капітал підприємства
Капітал підприємства (структура)
Капітал підприємства (структура)
Керівник тур підприємства
Комп’ютери (технологія виробництва)
Конкурентне середовище підприємства
Конкурентоспроможність в міжнародній економіці
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Конкурентоспроможність підприємства (міжнародна) (зовнішньоекономічна діяльність)
Конкурентоспроможність торговельного підприємства
Конкурентоспроможність торговельного підприємства
Конкурентоспроможність торговельного підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Контроль (функція менеджменту)
Конфлікт
Конфлікти
Конфлікти в ресторані
Конфліктні ситуації
Корпоративне управління
Корпоративний імідж
Кредит на підприємстві
Кредитна політика
Кредитоспроможність підприємства
Кредитоспроможність підприємства (рейтингова оцінка)
Кредитування підприємства малого та середнього бізнесу
Кризові ситуації на підприємстві
Круїзні подорожі
Лідерство та керівництво
Лізинг
Ліквідність підприємства
Лікувально-профілактична допомога населенню
Лі Якокка: фактори успішного менеджменту
Логістична система торговельного підприємства
Логістичний менеджмент в готелі
Майно підприємства та його оцінка
Майно підприємства (управління)
Матеріаломісткість продукції
Матеріальне заохочення праці
Матеріальне стимулювання праці
Матеріальне стимулювання праці
Матеріальні ресурси підприємства
Менеджер в системі управління
Менеджер організації
Менеджер (якості)
Менеджмент (види)
Менеджмент персоналу
Менеджмент послуг
Менеджмент (функції та методи)
Менеджмент як практична діяльність
Методи управління
Методи управління
Міжнародна стратегія фірми
Міжнародні автомобільні вантажні перевезення
Молоко (реалізація, ціна, прибуток і рентабельність)
Мотивація на підприємстві (функції)
Мотивація персоналу на підприємстві
Мотивація працівників
Мотивація праці працівників туристичної фірми
Мотивація праці персоналу
Мотивація праці робітників готелю
Мотивація як засіб досягнення цілей
Надбавки (націнки) на товари
Номерний фонд готелю
Номерний фонд готелю
Обігові активи підприємства
Обігові кошти підприємства
Обігові кошти підприємства
Оборотний капітал: управління та аналіз
Оборотні активи (планування)
Оборотні активи торговельного підприємства
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства (управління)
Обслуговування в готелях конгресної категорії туристів
Обслуговування споживачів у кафе
Обслуговування споживачів у ресторані
Онкологічна допомога населенню
Оперативне управління виробництвом
Операційний менеджмент
Оплата праці
Оплата праці
Оплата праці
Оплата праці
Оплата праці (мотивація)
Оплата праці (формування)
Оподаткування виробничої діяльності
Оподаткування комерційних підприємств
Оподаткування підприємства
Оподаткування прибутку підприємства
Оподаткування торговельного підприємства
Оптовий (гуртовий) товарообіг друкованої продукції
Організаційна робота менеджера
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління
Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю
Організація виробництва
Організація як функція менеджменту
Орендні операції (зовнішньоекономічні)
Основний капітал
Основні виробничі фонди підприємства
Основні засоби підприємства
Основні засоби підприємства
Основні фонди підприємства
Основні фонди підприємства
Основні фонди підприємства
Пасиви підприємства
Паблік рілейшнз
Переговори з іноземними фірмами (організація)
Персонал готелю (аналіз та планування чисельності та складу працівників)
Персонал (оцінка)
Персонал (оцінка та стимулювання) (кваліметричні моделі)
Персонал (рух) (плинність кадрів)
Планування виробництва молока
Планування діяльності поліграфічного підприємства (розрахунок собівартості видання)
Планування діяльності поліграфічного підприємства (розрахунок собівартості видання)
Планування діяльності поліграфічного підприємства (розрахунок собівартості видання)
Планування на підприємстві (оперативне)
Планування прибутку та рентабельності
Планування фінансової діяльності підприємства
Планування чисельності та складу працівників
Планування як функція управління
Платоспроможність підприємства
Платоспроможність підприємства
Платоспроможність
Платоспроможність торговельного підприємства
Побутове обслуговування у готелях
Повноваження на підприємстві (розподіл)
Податкова політика готельного підприємства
Податкова політика туристичної фірми
Податкові платежі підприємства
Податкові платежі підприємства
Подолання опору працівників
Позикові кошти на торговельного підприємстві (залучення)
Посередники при збуті продукції підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Потенціал підприємства
Поточне планування фінансової діяльності підприємства
Поточні витрати підприємства громадського харчування
Поточні витрати підприємства
Поточні витрати торговельного підприємства
Поточні витрати торговельного підприємства
Праця менеджера та її ефективність
Прибутковість та рентабельність
Прибуток (розподіл)
Прибуток (формування та розподіл)
Прибуток підприємства зовнішньоекономічної діяльності
Прибуток на торговельному підприємстві: формування та розподіл
Прибуток підприємства
Прибуток підприємства
Прибуток підприємства та шляхи його збільшення
Прибуток підприємства: формування
Прибуток та його оподаткування
Прибуток та рентабельність ресторану
Прибуток торговельного підприємства
Прийом і розміщення в готелі
Прогнозування попиту на окремі товари та послуги
Продовольче забезпечення підприємства громадського харчування (моделювання та менеджмент)
Продуктивність праці
Продуктивність праці
Професійна орієнтація
Професійний відбір та виробниче навчання
Реальні інвестиції
Реальні інвестиційні проекти
Рентабельність
Рентабельність господарської діяльності
Рентабельність готельного підприємства
Реорганізація діяльності підприємства
Ризики (управління)
Розвиток ресторану (стратегія)
Роздрібний товарообіг торговельного підприємства
Розрахунки за експортно-імпортними операціями
Роль менеджера
Рослинництво, тваринництво та промислове виробництво (зміни у галузевій структурі)
Самообслуговування в їдальні
Санація підприємства
Санація підприємства
Санація підприємства
Санація підприємства
Санація підприємства
Санація підприємства
Санація підприємства
Сервіс та дизайн ресторану
Сильні та слабкі сторони компанії
Ситуаційний підхід в управлінні
Соціально-психологічна підсистема підприємства
Спільні підприємства в міжнародному бізнесі
Спортивно-рекреаційні приміщення готелів
Створення мед. Установи
Створення мед. Установи
Створення мед. Установи
Створення підприємства (стратегія)
Створення торговельного підприємства
Створення торговельного підприємства
Стимулювання праці на підприємстві
Стимулювання праці на підприємстві
Стратегічне планування в турфірмі
Стратегічне планування на підприємстві
Стратегічне управління підприємства громадського харчування
Стратегічний менеджмент
Стратегія і тактика управління
Страхові послуги (реалізація)
Страхування підприємницьких ризиків
Структура майна підприємства (оптимізація)
Структура управління готелем
Технологія управління
Транснаціональна корпорація
Транснаціональна корпорація
Транснаціональна корпорація
Транснаціональна корпорація
Транснаціональна корпорація
Транснаціональна корпорація
Транснаціональна корпорація
Товарна структура і товарооборот (планування)
Товарне забезпечення обороту підприємства
Товарне забезпечення обороту торговельного підприємства
Товарні запаси ресторану
Товарні запаси підприємства
Товарні запаси торговельного підприємства (управління формуванням)
Товарно-сировинні ресурси підприємства громадського харчування
Товарообертаємість підприємства громадського харчування
Товарообіг (аналіз і планування)
Товарооборот
Товарооборот (обсяг та асортимент)
Товарооборот підприємства громадського харчування
Товаропостачання малого підприємства
Товаропостачання роздрібно-торговельного підприємства
Торговельно-операційний цикл
Транспортне господарство
Транспортне господарство на підприємстві (організація та планування)
Транспортно-експедиторські операції підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Трудова кар’єра і кадровий резерв
Трудові ресурси та стимулювання праці
Трудові ресурси (удосконалення та підвищення ефективності використання)
Трудові ресурси (управління)
Трудомісткість продукції
Туристичне обслуговування (технологія)
Туристичний продукт
Туристичний продукт
Туристичні послуги
Турфірма (технологія туристичної діяльності)
Турфірма (технологія туристичної діяльності)
Турфірма, готель
Турфірма, готель, ресторан
Турфірма, готель, ресторан
Турфірма, готель, ресторан
Турфірма, готель, ресторан
Умови праці на виробництві
Управління бізнесом та його оцінка
Управління готелем
Управління малим приватним підприємством
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління персоналом (стратегія)
Управління персоналом (стратегія)
Управління підприємством
Управління підприємством
Управління підприємством
Управління підприємством в умовах кризи
Управління підприємством в умовах ринку
Управління розвитком підприємства
Управління, спрямоване на успіх
Управління турфірмою (стратегія і тактика)
Управлінська праця
Управлінські рішення
Управлінські рішення (економічна оцінка)
Фінанси підприємства (управління)
Фінанси та кредит
Фінансова діяльність акціонерного товариства
Фінансова діяльність кооперативів
Фінансова діяльність підприємства
Фінансова діяльність підприємства
Фінансова звітність
Фінансова рівновага торговельного підприємства
Фінансова стійкість підприємства
Фінансова стратегія підприємства
Фінансове планування господарської діяльності підприємства
Фінансове планування на підприємстві
Фінансове планування на підприємстві
Фінансовий звіт
Фінансовий менеджмент на підприємстві
Фінансовий план
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансовий стан підприємства
Фінансові результати торговельного підприємства
Фінансові ресурси акціонерного товариства
Фінансові ресурси підприємства готельного господарства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Фінансові ризики підприємства
Фінансування обігових активів торговельного підприємства
Фінансування поточних витрат торговельного підприємства
Фінансування товарних запасів
Франчайзинг
Функціональна організація приміщень готельного господарства
Цілі підприємства
Ціни на послуги
Цінні папери (управління портфелем)
Цінова політика готелю
Цінова політика підприємства
Цінова політика торговельного підприємства
Ціноутворення в готелі
Ціноутворення на автотранспорті
Чекова форма розрахунків
Школа науки управління
Школа управління
Якість обслуговування в ресторані
Якість продукції
Японські методи управління

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

Введите символы с изображения

Для использования CAPTCHA требуется установить плагин Really Simple CAPTCHA.
[honeypot honeypot-681]

[/formlightbox_obj]

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Все отзывы
Дима
Реферат

Отличная контрольная, без ошибок и получил за нее 5. Всего лишь за 10 минут регистрации на сайте и оформления заказа. Удобный, современный сайт, всё для удобства студентов. Буду об

12.01.2018
Сергей
Реферат

Очень оперативно, спасибо!

27.10.2017
Юрий
Реферат

Работа превысила все мои ожидания.

27.10.2017
Иван
Реферат

Быстро, качественно и главное в сроки. Получил 95 баллов.

27.10.2017
Оставить отзыв
Как мы работаем
how_we_works-img
1
Вы оформляете заявку
how_we_works-img
2
вносите предоплату
how_we_works-img
3
Автор пишет работу
how_we_works-img
4
Мы уведомляем вас о готовности
how_we_works-img
5
Вы вносите доплату
how_we_works-img
6
скачиваете готовую работу

Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы через online-консультант или по телефону.

Также вы можете воспользоваться формой отправки сообщений.

Оставить заявку
Клиенты часто говорят, что результат
нашей работы превзошел все их ожидания.
На самом деле мы просто качественно делаем свою работу.
Смотреть видео
Наука-Сервис в цифрах
we_in_numeric_item-img
Более 43 000

защищенных работ

we_in_numeric_item-img
4,8 баллов

средняя оценка

we_in_numeric_item-img
более 20 лет

на рынке

we_in_numeric_item-img
более 100

количество авторов

we_in_numeric_item-img
26-38 лет

средний возраст автора