Корисна інформація

[widgets_on_pages]

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Методика підготовки доповіді на науковій конференції дещо інша

Складання плану дисертації

Підбір літературних джерел і складання огляду літератури

Структура дисертації

Основні вимоги до оформлення дисертацій

Докторантура з управління в охороні здоров’я (Ірена Грига)

Концепція докторської програми з фінансів в університеті «Києво-могилянська Академія» (Ірина Лук’яненко)

Програма PhD в Україні: проект TEMPUS (Андрій Мелешевич, Ян Піттер Миклебуст)

Перспективи і тенденції розвитку третього рівня освіти в Україні (Володимир Моренець)

Масові комунікації: концепція міждисциплінарної докторської програми (Сергій Квіт, Світлана Оксамитна, Євген Федченко, Тетяна Голіченко)

Модель PhD програми в галузі природничих наук (Ірина Вишенська)