[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Адміністративних витрат (Облік, аналіз, аудит)

Амортизаційних відрахувань (Облік, аналіз, аудит)

Акціонерне товариства (Облік і контроль)

Акціонерне товариства (Облік і контроль)

Акціонерне товариства (Облік і контроль

Баланс (Аналіз і Аудит)

Баланс (складання) та аналіз фінансового стану підприємства

Бартерних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Безготівкових розрахунків (Облік, аналіз, аудит)

Безготівкових розрахунків (Облік і аналіз)

Будівельного виробництва (Облік, аналіз, контроль)

Бухгалтерська звітність комерційного банку

Бухгалтерський облік в Україні

Валових доходів і валових витрат підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Валових доходів і валових витрат підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Валових доходів і валових витрат (Облік, аналіз, аудит)

Валютних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Вексельних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Вексельних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Виробничих запасів (Облік і аналіз)

Виробничих запасів (Облік і аналіз)

Виробничих запасів та ефективність їх використання (Облік, аналіз і контроль)

Виробничих запасів ПГХ (Облік, аналіз, аудит)

Виробничих матеріальних запасів (використання) (Облік, аналіз, аудит)

Витрат виробництва (Облік, аналіз, контроль)

Витрат виробництва (Облік, аналіз, аудит)

Витрат виробництва (Облік, аналіз, аудит)

Витрат комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Витрат на виробництво та калькулювання собівартості (Облік, аналіз, контроль)

Витрат підприємства (Облік і аудит)

Витрат обігу (Облік, аналіз, аудит)

Витрат обігу (Облік, аналіз, аудит)

Витрат обігу (Облік, аналіз, аудит)

Витрат підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Витрат підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Витрат та калькулювання собівартості продукції (Облік, аналіз, аудит)

Витрат та калькулювання собівартості продукції (Облік, аналіз, аудит)

Витрат та собівартості (Облік і контроль)

Витрат та фінансових результатів (Облік, аналіз, аудит)

Власного капіталу (Облік, аналіз, аудит)

Власного капіталу (Облік і аналіз)

Власного капіталу (Облік і аналіз)

Внутрішньовиробничий (Облік, аналіз, контроль)

Готівкових розрахунків (Облік, аналіз, аудит)

Готової продукції (Облік, аналіз, аудит)

Готової продукції (Облік і аналіз)

Готової продукції та її реалізації (Облік, аналіз, аудит)

Грошових коштів (Облік і контроль)

Грошових коштів (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Грошових коштів і розрахункових операцій роздрібного підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Грошових коштів і розрахунків (Облік і аналіз)

Грошових коштів підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Грошових коштів підприємства (Облік і аналіз)

Грошових коштів підприємства (Облік і контроль)

Грошових коштів підприємства (інших) (Облік, аналіз, аудит)

Давальницької сировини (Аналіз і аудит)

Дебіторської заборгованості (Облік, аналіз, аудит)

Дебіторської заборгованості (Облік, аналіз, аудит)

Дебіторської заборгованості (Облік і аналіз)

Дебіторської і кредиторської заборгованості(Облік, аналіз, аудит)

Депозитних операцій комерційного банку (Облік і аналіз)

Довгострокових вкладень комерційного банку в цінні папери (Облік, аналіз, аудит)

Довгострокових зобов’язань (Облік і аудит)

Довгострокових зобов’язань (Облік і аудит)

Довгострокових кредитів (облік) та аналіз інвестиційних проектів, суб'єктів господарювання — клієнтів комерційного банку

Доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства (Облік і аудит)

Доходів від реалізації (Облік і аналіз)

Доходів та витрат діяльності підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Доходів та витрат підприємства (Облік і аналіз)

Звітності про фін результати (Облік, аналіз, аудит)

Звітності про фін результати (Облік, аналіз, аудит)

Звітності про фін результати (Аналіз і Аудит)

Звітності про фін результати (Аналіз і Аудит)

Зобов’язань комерційного банку по соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню (Облік, аналіз, аудит)

Зовнішньоекономічної діяльності підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Інвестиційних ресурсів (Облік і аналіз)

Інвестиційної діяльності (Облік, аналіз, контроль)

Капіталу підприємства (статутного і додаткового) (Облік, аналіз, аудит)

Капітальних інвестицій (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Касових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Касових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Конкурентоспроможність комерційного банку (аналіз)

Кредитних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Кредитної проблемної заборгованості комерційного банку

Кредиторської заборгованості (поточної) (Облік і аналіз)

Лізингових та орендних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Матеріальгих витрат (Облік, аналіз, аудит)

Матеріальних прямих витрат (Облік, аналіз, аудит)

Матеріальних цінностей комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитів комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитів комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитних операцій комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських операцій комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських депозитних операцій комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Міжбанківських операцій КБ (контроль)

Міжбанківських операцій КБ (Облік і аналіз)

Малі підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Малі підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Малі швидкозношуючі предмети МШП (Облік, аналіз, аудит)

Накладних витрат (Облік, аналіз, аудит)

Нематеріальних активів (Облік, аналіз, аудит)

Нематеріальних активів та ДФВ (Облік, аналіз, аудит)

Необоротних активів (Облік, аналіз, аудит)

Необоротних активів бюджетних установ (Облік, аналіз, контроль)

Непрямиих податків (Облік і аналіз)

Оборотних активів підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Операцій з імпорту (Облік, аналіз і аудит)

Операцій з руху товарів (Облік, аналіз, аудит)

Операцій комерційного банку з іноземною валютою (Облік, аналіз, контроль)

Операцій комерційного банку з кредитування фізичних осіб в національній та іноземній валюті (Облік і аналіз)

Операцій комерційного банку з товароматеріальними цінностями (Облік, аналіз, аудит)

Операцій комерційного банку з товароматеріальними цінностями (Облік, аналіз, аудит)

Операцій комерційного банку із заставою (Облік, аналіз, аудит)

Операцій на рахунках (Облік, аналіз, аудит)

Операцій на рахунках (Облік і аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (Облік, аналіз, аудит, контроль)

Оплати праці (Облік, аналіз, контроль)

Оплати праці (Облік і аудит)

Оплати праці (витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (додаткової), заохочувальних та компенсаційних виплат (Облік і аналіз)

Оплати праці (прямих витрат) (Облік, аналіз, аудит)

Оплати праці (розрахунків) (Облік, аналіз, аудит)

Оподаткування підприємства (Облік, аналіз, контроль)

Основних засобів (Облік, аналіз, аудит)

Основних засобів (Облік, аналіз, аудит)

Основних засобів (Облік, аналіз, контроль)

Основних засобів (Облік, аналіз, контроль)

Основних засобів (надходження і вибуття) (Облік і аудит)

Основних фондів (Облік, аналіз, аудит)

Основних фондів (Облік, аналіз, аудит)

Паливно-мастильних матеріалів,запчастин та МШП (Облік, аналіз, аудит)

ПДВ та акцизного збору (Облік, аналіз, аудит)

Платежів по соціальному страхуванню (Облік, аналіз, контроль)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, аудит)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, контроль)

Податку на прибуток (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Податку на прибуток та ПДВ (виробн-во комп’ютерів)

Позаоборотних активів (Облік, аналіз, аудит)

Поточних зобов’язань (Облік, аналіз, аудит)

Поточних зобов’язань (Облік, аналіз, аудит)

Поточних зобов’язань (Облік, аналіз, аудит)

Поточних фінансових інвестицій (Облік, аналіз, аудит)

Прибутку (використання) (Облік, аналіз, аудит)

Прибутку та рентабельності (Облік і аналіз)

Прибутку та фондів (Облік, аналіз, аудит)

Реалізації покупних товарів (Облік та аналіз)

Реалізації товарів (Облік, аналіз, аудит)

Реалізації товарів (Облік, аналіз, контрольі аудит)

Розрахунків за податками та обов’язковими платежами (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з бюджетом (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з бюджетом (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з бюджетом за податок на додану вартість (Облік, аналіз, контроль)

Розрахунків за непрямими податками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з дочірніми підприємствами (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з органами соціального страхування (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з партнерами в харчовій промисловості (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з пенсійним фондом (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з покупцями і замовниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з покупцями і замовниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з постачальниками та підрядниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з постачальниками та підрядниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з постачальниками та підрядниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахунків з покупцями і замовниками (Облік, аналіз, аудит)

Розрахункових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Розрахункових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Розрахункових операцій (Облік, аналіз, аудит)

Собівартості продукції (Облік, аналіз, аудит)

Собівартості продукції (Облік і аналіз)

Статутного капіталу (Облік, аналіз, аудит)

Статутного капіталу (Облік, аналіз, контроль)

Статутного фонду (Облік, аналіз, аудит)

ТОВ (Облік, аналіз, контроль)

ТОВ (Облік, аналіз, контроль)

Товарів (наявності та руху) (Облік і аудит)

Товарів (наявності та руху) торгівельного підприємства (Облік і аудит)

Товарів та витрат обігу торговельного підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Товарних запасів (Облік, аналіз, аудит)

Товарних операцій (Облік, аналіз, аудит)

Товарних операцій (Облік і аналіз)

Товарних операцій (Облік, аналіз, контроль)

Фінансова звітність (консолідована) (міжнародна)

Фінансових інвестицій підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів будівельного підприємства (Облік і контроль)

Фінансових результатів комерційного банку (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів ресторану (Облік, аналіз, аудит)

Фінансових результатів торгівельного підприємства (Облік, аналіз, аудит)

Фінансового стану (Облік, аналіз, аудит)

Фінансового стану (Облік, аналіз, аудит)

Фінансово-господарської діяльності спільного підприємства (Облік і аудит)

Фінансовї звітності (Облік, аналіз, аудит)

Фінансової звітності (Аналіз і Аудит)

Фінансової звітності (Аналіз і Аудит)

Фінансової звітності (Облік, аналіз, аудит)

Фінансової звітності комерційного банку (міжнародні стандарти)

Цінних паперів (Облік, аналіз, аудит)

Цінних паперів (Облік, аналіз, аудит)
 

 

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

 

Как мы работаем ?
how_we_works-img
Вы оставляете заявку
how_we_works-img
Менеджер связывается с вами и уточняет все детали
how_we_works-img
После внесения 50% предоплаты исполнитель приступает к выполнению задания
how_we_works-img
По готовности оплачиваете 100 % и получаете работу

Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы через online-консультант или по телефону.

Также вы можете воспользоваться формой отправки сообщений.

Оставить заявку
Отзывы студентов
Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Отличная контрольная

Отличная контрольная, без ошибок и получил за нее 5. Всего лишь за 10 минут регистрации на сайте и оформления заказа. Удобный, современный сайт, всё для удобства студентов. Буду обращаться еще.

19.02.2019
Вика

Как и многие, заказывала курсовую первый раз из срочной необходимости и до последнего было не ясно, как напишут работу и вообще напишут ли 🙂 Но ничего, прислали приличный файл, преподаватель поставил за работу 5. Я в приятном шоке, и всем рекомендую

27.12.2018
Антон

Спасибо за постоянную помощь в заданиях! Без вас бы точно меня из универа поперли бы))) Актуальный и грамотный помощник, есть в штате специалисты по разным предметам, можно заказывать разные тематики — я учусь на экономическом. Всегда оценки на 4 и 5. Спасибо, вы лучшие!

21.12.2018
Мария

Правильный подход к студентам: не слишком высокие цены, быстрая работа и можно оформить онлайн заказ. Все, что нужно современному учащемуся)) По себе сужу, очень удобно, что есть такая компания.

18.12.2018
Вадим

Контрольная
Считаю хорошо выполнили мой заказ на контрольную работу. Непростые были задания и ответы не однозначные, но преподаватель зачел и даже похвалил перед группой. Никогда сам больше не буду писать контрольные, зачем?)) Удобно заплатить сервису и не париться с этим

11.12.2018
Коля

Нет проблем вообще с заказами в этой фирме. Скинул заявку, тут же отзвонились, озвучили цену, оформили, оплатил. Потом забрал работу, в отличном исполнении. Оперативно, современно и удобно.  

03.12.2018
Роман

На курсовую не было времени писать вообще. Вот вообще-вообще))) Друг посоветовал этот сервис, решил обратиться. Рад, что не стал писать сам. Квалифицированная помощь — сразу другое качество. Спасибо.  

30.11.2018
Виталий

Контрольная решена на отлично! Было 10 заданий по математике, нужна была помощь, т.к. в этом предмете я полный ноль. Спасибо. Теперь я ваш клиент)

26.11.2018
Наталья

Дипломную защитила на отлично. На самом деле сделали все круто, никаких вопросов у преподавателя. Я читала работу, мне понравилось, логично и очень похоже на действительность. 

21.11.2018
Женя

Самое главное для меня, что не надо никуда ехать. Подрабатываю курьером, за день так умотаюсь, что по своим делам уже нет сил куда-то ехать. В Науке Сервис можно прямо на сайте оформить заказ и потом забрать работу.  

16.11.2018
2560
Отзывов
38 400
Довольных студентов
20
Лет на рынке
4.8
Средний бал

Примеры выполненых работ

ЭКОНОМИКА

ТИП РАБОТЫ:

Дипломная

ТЕМА:

Організаційно-економічний механізм ЗТО підприємства

ПСИХОЛОГИЯ

ТИП РАБОТЫ:

Курсовая работа

ТЕМА:

Особливості професійної спрямованості студентів

ПРАВО

ТИП РАБОТЫ:

Контрольная работа

ТЕМА:

Джерела права соціального забезпечення + Задачі

Нам доверяют студенты

Наука-Сервис Дипломы Номер — ❶ › В Срок! › Diplom.com.ua
Top