[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

Авіаційні підприємства (правове регулювання господарської діяльності)

Авторські права (охорона та передача в системі Інтернет) (міжнародне право)

Адвокатська практика

Адвокатська таємниця

Адвокатура в системі правоохоронних органів України

Адміністративна відповідальність військовослужбовців

Адміністративна відповідальність за економічні правопорушення

Адміністративний проступок

Акредитив

Амністія та помилування

Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності

Апарат управління в Галичині

Апатриди

Апеляційне провадження в господарському процесі

Арбітражні суди України (правовий статус)

Акціонерні товариства

Акціонерні товариства (правовий статус)

Акціонерні товариства (створення та функціонування)

Афілійовані (пов’язані) особи (практичне застосування особливостей правового статусу)

Балкани (миротворчі операції ООН)

Банк як торгвець цінними паперами (правовий статус)

Банки (діяльність та правове забезпечення)

Банки (іноземні) (правове забезпечення діяльності)

Банківська таємниця

Банківське обслуговування громадян (цивільно-правове регулювання)

Банківське регулювання та нагляд (правове забезпечення)

Банківський нагляд в Україні (правові засади)

Банкрутство

Банкрутство

Банкрутство

Банкрутство

Банкрутство

Банкрутство в Україні та закордоном (правове регулювання)

Банкрутство (ліквідаційна процедура)

Безпека учасників кримінального процесу

Біржова торгівля (правові засади)

Будівництво (правове регулювання)

Букмекерська діяльність в Україні (правове регулювання)

Бухгалтерський облік (правове регулювання)

Бюджетне законодавство

Валютне регулювання (юридична відповідальність)

Валютний ринок України: правові аспекти

Валютні операції (правове регулювання)

Верховна Рада України (контроль і повноваження)

Відкриті аціонерні товариства (ВАТ) (порядок створення)

Відкриті аціонерні товариства (ВАТ) (правовий статус)

Вільні економічні зони (ВЕЗ) (правове регулювання)

Вексельний обіг в Україні (правове регулювання)

Верховна Рада

Виборча система України

Виконавче провадження (правове регулювання)

Виконавче провадження в Україні

Виконавчі органи товариства

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату (повноваження)

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді

Відповідальність за договором перевезення автомобільним транспортом

Відповідальність посадових осіб в органах місцевого самоврядування (конституційно-правова)

Відчуження нерухомого майна

Відшкодування шкоди, завданої в разі загальної аварії

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади

Військові злочини корупційного характеру

Вільні економічні зони (ВЕЗ) (правове регулювання діяльності)

Вплив НБУ на КБ при порушенні банківського законодавства

Гарантії материнства, батьківства та дитинства в Україні

Гарантування вкладів фізичних осіб

Господарська діяльність (організаційно- правові форми здійснення)

Господарська діяльність в Збройних силах України (правове регулювання)

Господарська діяльність (державно-правове регулювання)

Господарське законодавство

Господарський договір

Господарський договір (укладення)

Господарські відносини в харчовій промисловості (правове регулювання)

Господарські злочини за законодавством іноземних держав

Господарські зобов’язання

Господарські об’єднання

Господарські об’єднання (поняття, види, правовий статус)

Господарські товариства

Господарські товариства

Господарські товариства в праві країн континентальної Європи

Господарські товариства в Україні (організаційно-правові форми)

Господарсько-правова відповідальність

Громадянин в Україні (правовий статус)

Громадські організації в Україні (цивільно-правові засади створення та діяльність)

Деліктні зобов?язання з іноземним елементом

Депутатська недоторканість

Держава в цивільному праві

Держава і громадянське суспільство (співвідношення)

Державна влада

Державна податкова служба України (ДПС)

Державна податкова служба (ДПС) (Державна податкова адміністрація (ДПА) та Державна податкова інспекція (ДПІ))

Державна податкова служба (ДПС) в управлінні податковим боргом

Державна податкова служба щодо управління податковим боргом

Державна служба в Україні (правове забезпечення реформування)

Державна служба (правові засади здійснення)

Державна служба (проходження)

Державне управління (культурно-історичні особливості ефективності)

Державне управління (принципи)

Державний апарат управління Галичиною

Державний кредит (правове регулювання)

Державні банки України (правовий статус)

Державні банки України (правовий статус)

Державні службовці

Державно-політичні рішення

Джерела права Гетьманщини

Дисциплінарна відповідальність державних службовців

Дисциплінарна відповідальність суддів та прокурорів

Договір банківського кредиту

Договір будівельного підряду (правове регулювання)

Договір в цивільному праві

Договір дарування

Договір іпотеки земельної ділянки (нотаріальне посвідчення)

Договір комісії

Договір комісії

Договір кредитування

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу в міжнародному приватному праві

Договір купівлі-продажу нерухомого майна

Договір купівлі-продажу та договір поставки

Договір лізингу в міжнародному приватному праві

Договір майнового найму

Договір найму житла

Договір найму житла

Договір найму (оренди)

Договір поставки

Договір поставки 1

Договір про банківське обслуговування

Договір про надання послуг зв’язку

Договір страхування

Договір чартеру та бербоуд-чартету (правове регулювання)

Договірна відповідальність

Договори в банківській сфері

Договори в екологічному праві

Договори на постачання техніки в сільськогосподарські підпр-ва

Договори про надання банківських послуг

Додаткові покарання за законодавством України

Докази в господарському процесі

Докази в кримінальному процесі

Докази в цивільному процесі

Дочірні підприємства (правовий статус)

Екологічна безпека та екологічна політика в Україні

Екологічні права людини в міжнародному праві

Екологічні права та обов’язки громадян

Економічна політика держави (правові форми реалізації)

Екстрадиція в міжнародному приватному праві

Європейський союз (ЄС) (органи та їх функції)

Європейський союз (ЄС) (розширення)

Забезпечення виконання зобов’язань (засоби)

Забезпечення виконання зобов’язань (способи)

Законність та правопорядок в міжнародних відносинах

Законодавча влада в Україні

Законодавча техніка Кримінального кодексу України

Законодавчий процес в Україні

Законотворчий процес

Засновницький договір

Застава

Застосування сили в ісламській доктрині міжнародному праві

Застосування сили в ісламській доктрині міжнародному праві (законність)

Захист авторських прав в міжнародному приватному праві

Захист авторських та суміжних прав

Захист авторських та суміжних прав в міжнародному приватному правіта Україні

Захист авторських та суміжних прав в міжнародному приватному праві

Захист від недобросовісної конкуренції в Україні та Російській Федерації

Захист інтелектуальної власності в міжнародному праві

Захист інформації в комп’ютерних мережах України

Захист інформації в комп’ютерних мережах України та Росії (політичні засади)

Захист майнових прав суб’єктів господарювання (проблеми нормативно-правового регулювання)

Захист немайнових прав суб’єктів господарювання

Захист неповнолітніх в школах інтернатах

Захист права інтелектуальної власності

Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки

Захист прав господарюючих суб’єктів

Захист прав кредиторів та вкладників

Захист прав людини в збройних конфліктах

Захист прав людини системами ООН і Ради Європи

Захист прав платників податків

Захист прав споживачів

Захист прав споживачів

Захист прав споживачів

Захист прав споживачів місцевими органами влади і самоврядування

Захист прав споживачів (позасудові форми)

Захист прав суб’єктів господарювання

Захист суміжних прав

Звичаєві традиції у цивільному та цивільно-процесуальному праві

Земельна реформа і приватизація земель

Земельне законодавство іноземних держав та України (порівняльно-правовий аналіз)

Земельні відносини в Україні

Земельні відносини в Україні (правове регулювання)

Земельні ділянки (відчуження)

Земельні ділянки під забудову

Земельні права громадян (судовий захист)

Земельні сервітути в Україні (правові аспекти)

Земельно-правове нормування

Земельно-правовий зонінг

Землекористування громадян (загальне право)

Землі міст (використання і охорона)

Злочин проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Злочин (склад)

Злочини в господарському праві

Злочини в кримінальному праві

Злочини латентні (кримінологія)

Злочини (міжнародні)

Злочини, скоєні біженцями

Злочини у сфері підприємницької діяльності

Злочини у сфері підприємницької діяльності (кримінальна відповідальність)

Злочини, які посягають на економічну безпеку України (розслідування)

Злочинність

Злочинність неповнолітніх (причини та умови)

Зобов?язання (господарські)

Зовнішня політика України (проблеми стабільності)

Зовнішня розвідка України

Зовнішньоторговельні відносини (міжнародно-правове регулювання)

Імідж юриста

Імунітет держави в міжнародному приватному праві

Інвестиційна діяльність банків на фондовому ринку України (правове регулювання)

Інвестиційний договір

Інвестиційний договір

Інновації в аграрному секторі економіки (правові засади)

Інноваційна діяльність (державне регулювання)

Іноземні арбітражні рішення (виконання)

Іноземні інвестиції (правове регулювання)

Іноземні інвестиції (правове регулювання)

Іноземні судові рішення (визнання та виконання)

Іноземці (правовий статус та режим перебування)

Інститут оптової торгівлі

Інформаційна діяльність органів державної влади

Інформаційна система (організаційно-правові питання державного управління)

Інформація (зняття з каналів зв’язку)

Інформація з обмеженим доступом (правовий статус)

Інформація та документація в державному управлінні

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України (конституційний статус)

Комерційні банки (правові засади)

Колізії в міжнародному приватному праві

Колізії в торгівельному мореплавстві

Колізійні норми в міжнародному приватному праві

Комерційна таємниця (правова охорона)

Комітети Верховної ради (статус)

Комунальна власність

Комунальна власність

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційний суд України (провадження у справах за зверненнями та поданнями)

Конституція України (викладання)

Конституція України і міжнародне право

Консультативні органи європейського союзу

Контракт (укладання)

Контрактне регулювання трудових відносин

Концесійна діяльність в Україні

Корисні моделі (правова охорона )

Корпоратизація підпр-в в Україні

Корупція

Корупція

Корупція в органах влади

Крадіжки з приміщень (розслідування)

Кредитні спілки в Україні (правове регулювання створення і функціонування)

Кредитування житлового будівництва

Кредитування (консорціумне та синдикаійне)

Криміналістична ідентифікація

Криміналістичне дослідження документів

Кримінальна відповідальність військовослужбовців

Кримінальна справа (відмова в порушенні)

Кримінально-процесуальне право

Купівля-продаж в міжнародному приватному праві

Легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом (кримінальна відповідальність)

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Легалізація діяльності підприємства

Легалізація діяльності підприємства

Легалізація правоздатності юридичних осіб

Лізингові операції комерційних банків (законодавче забезпечення)

Ліквідаційна процедура при банкрутстві (правове регулювання)

Ліквідація юридичних осіб

Ліцензування і квотування зовнішньоекономічної діяльності

Ліцензування підприємницької діяльності

Майнова відповідальність у земельному праві

Майнові права на об’єкти промислової власності

Мале підприємство

Мале підприємство

Митне регулювання

Митний контроль та його технічні засоби

Митний контроль та митний кордон

Митниця і національна безпека України

Митні платежі (правове регулювання)

Міграційні процеси (правознавство)

Міжнародна економічна діяльність (правові форми)

Міжнародна організація цивільної авіації

Міжнародне космічне право (відповідальність)

Міжнародне приватне право у правовій системі держави

Міжнародне публічне право (джерела, принципи, їх взаємозв’язок)

Міжнародний комерційний арбітраж (оскарження і примусове виконання рішень)

Міжнародний комерційний арбітражний суд (виконання рішень)

Міжнародний комерційний арбітражний суд та його практика в України та СНД

Міжнародний таймшерінг

Міжнародні автомобільні перевезення

Міжнародні автомобільні перевезення (правове регулювання)

Міжнародні договори України

Міжнародні зобов’язання (принципи сумлінного виконання)

Міжнародні санкції ООН

Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності

Мілітаризація космічного простору (правові аспекти боротьби проти)

Міністерство Фінансів України

Місцева виконавча влада та місцеве самоврядування

Місцеве самоврядування (роль у розвитку підприємництва в Україні)

Місцеве самоврядування (фінансування)

Місцеві бюджети (формування та виконання)

Місцеві державні адміністрації в механізмі реалізації виконавчої влади в Україні

Місцеві державні адміністрації і центральні органи виконавчої влади (взаємодія)

Міське самоврядування

Морські перевезення (відповідальність перевізника, аварія)

Морські перевезення (міжнародні)

Морські (танкерні) перевезення в міжнародному приватному праві

Муніципальне управління в зарубіжних країнах

Муніципальні омбудсмени в зарубіжних країнах

Наркотичні засоби (розслідування незаконних операцій)

Національні меншини (права та захист)

Національний банк України (НБУ) (правовий статус)

Національний банк України (НБУ) та центральні банки інших країн

Недійсність господарських договорів

Недійсність господарських договорів

Недоговірні зобов?язання в цивільному праві

Нежитловий фонд (підстави набуття права власності)

Незлочинна агресія

Некомерційні організації

Неповнолітні (кримінальна відповідальність)

Непряме оподаткування юридичних осіб

Нерухомість (угоди)

Несплата податків (кримінальна відповідальність)

Ніццький договір та Європейський Союз

Норми juc.cogens (юс когенс) в міжнародному кримінальному праві

Нотаріальний процес

Нотаріальний процес

Нотаріальні дії (правила вчинення)

Нотаріально-процесуальні відносини та їх суб’єкти

Нотаріат

Нотаріус

Нотаріус (приватний)

Обов’язки людини та громадянина

Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність

Обхід закону в МПП

Опіка та піклування

Оподаткування ЗЕД (правове регулювання)

Органи внутрішніх справ

Органи місцевого самоврядування в захисті прав і свобод

Органи місцевого самоврядування (повноваження,правові аспекти)

Органи місцевого самоврядування (правотворчість)

Органи юстиції (планування роботи)

Особисті немайнові права

Офшорні зони

Офшорні компанії (правове регулювання діяльності)

Охорона праці (правове регулювання)

Парламентаризм України

Перевезення вантажів в Україні (правове регулювання)

Перевезення вантажів та пасажирів (міжнародні)

Підприємницька діяльність (легітимація)

Підприємницька діяльність (правове регулювання на місцевому рівні)

Підприємницька діяльність у сфері зв’язку (правове регулювання)

Підприємства (створення і функціонування)

Підроблені гроші, державні цінні папери, білети державної лотереї (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут)

Пізнавальна сфера правознавця

Платники податків (фінансово-правова відповідальність)

Податки та збори на митному кордоні України

Податкова система України (правове регулювання)

Податкова система України (правове функціонування)

Податковий контроль в Україні

Податковий процес в Україні (організаційно-правові засади)

Податкові правопорушення (юридична відповідальність)

Податок на додану вартість (ПДВ) в Україні та країнах Європейського Союузу (порівняння)

Подвійне громадянство

Позовна давність в міжнародному приватному праві

Позовне провадження в цивільному процесі

Політична система України

Політичне керівництво і державне управління

Порушення чинних на транспорті правил (юридична відповідалльність)

Поставка

Права жінки та ООН

Права і обов’язки батьків та дітей (особисті майнові та немайнові)

Права споживачів та їх захист

Права та свободи людини за європейською конвенцією

Права та свободи людини і громадянина за конституцією України

Право власності на землю (правові форми набуття)

Право власності на землю в Україні

Право власності на землю держави

Право власності на землю держави

Право власності на землю народу та держави

Право власності на житло

Право власності на землю (форми)

Право європейського союзу

Право землевикористання у селянських господарствах

Право набувної давності

Право промислової власності (об’єкти)

Право соціального забезпечення

Правова держава

Правова держава

Правова держава

Правова система України

Правові норми (застосування)

Правові системи

Правоздатність та правосуб’єктність держави (міжнародна)

Правонаступництво в українсько-російських взаєминах

Правоохоронна діяльність (державне управління)

Правопорушення у сфері будівництва (юридична відповідальність)

Правопорушення у сфері оподаткування

Правопорушення у сфері оподаткування (юридична відповідальність)

Правосуб’єктність іноземців в міжнародному приватному праві

Правосуддя в Україні

Правочини

Працевлаштування молоді в Україні

Праця жінок, неповнолітніх та інвалідів

Праця жінок та молоді (правове регулювання)

Предмет доказування в кримінальному процесі

Презумпція невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження)

Приватизація житла (право)

Приватне право держав континентальної правової сім’ї

Принципи права

Припинення діяльності суб’єктів підприємництва

Притягнення особи як обвинуваченого

Приховування злочину

Провадження в цивільному судочинстві

Прокуратура

Прокурор в захисті прав людини і громадянина

Прокурор в кримінальному процесі

Прокурор у цивільному процесі

Професійна спрямованість майбутніх офіцерів

Профспілки

Психологічна готовність курсантів до учіння у вищих військових навчальних закладах

Психологія допиту

Район міста (управління ним)

Районні державні адміністрації

Реалізація права на судовий захист

Реєстрація права на землю (правові аспекти)

Рекламна діяльність в Україні та зарубіжних країнах (правове регулювання)

Рекламна діяльність (правове регулювання)

Рекламна діяльність (правове регулювання)

Рекреаційний туризм (правове регулювання)

Реорганізація як спосіб припинення діяльності підприємства

Речі як об’єкти цивільних прав

Санкції та контрзаходи в міжнародному праві

Селянські (фермерські) господарства (правове забезпечення ефективності)

Селянські господарства (створення, правові основи)

Слідство (судове) в кримінальному процесі України

Служба безпеки України (СБУ) у сфері захисту державних інформаційних ресурсів (правовий статус)

Соціальна держава

Спадкове право

Спадкування

Спадкування в міжнародному приватному праві

Спадкування в Україні

Спадкування в Україні та зарубіжжі

СПД (суб’єкти підприємницької діяльності) (правове регулювання державної реєстрації)

Співучасть у цивільному процесі

Спільна власність

Спори з господарських договорів (розгляд в суді)

Спори між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

Статеві злочини (кримінальна відповідальність)

Статутні документи господарських товариств

Страйк (конституційне право)

Страхова діяльність в Україні

Строки та терміни в цивільному праві

Суд Європейського союзу

Суди

Судимість в кримінальному праві (погашення)

Судова реформа в Україні

Судові витрати в цивільному процесі

Судово-медичні знання при розслідуванні злочинів

Тероризм та організована злочинність

Терористичний акт (кримінальна відповідальність)

ТНК в міжнародному приватному праві

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) (правовий статус)

Товарні знаки та інші об’єкти промислової власності

Транспортна система України (правові засади функціонування)

Транспортні правовідносини

Трасологічні дослідження

Трудове законодавство Росії та України (проблеми кодифікації)

Трудовий договір (Україна та Росія)

Трудовий договір

Трудовий контракт

Трудові правовідносини в України (локально-нормативні акти)

Трудові спори про поновлення на роботі

Туризм Криму (державне регулювання)

Угоди з землею (порівняльний аналіз правового регулювання в Україні та зарубіжжі)

Укладання міжнародних контрактів (правове регулювання)

Україна як суб’єкт міжнародних економічних відносинах (право)

Українська держава – суб’єкт міжнародних відносин та її зовнішні функції

Уповноважений Верховної Ради з прав людини (конституційно-правовий статус)

Установчі (загальні) збори акціонерів

Фермерське господарство (правовий статус)

Фізичні особи-підприємці (правове регулювання діяльності)

Фінансова безпека України

Фінансовий контроль (правове регулювання)

Фінансовий контроль (правові засади)

Фінансових результатів підпр-ва

Фінансові правопорушення

Фінансові установи (створення)

Фондова біржа (правове положення)

Фондовий ринок України

Форми власності на землю за законодавством України

Хабар (кримінальна відповідальність)

Хабарництво (кримінально-правова характеристика)

Цивільне право Гетьманщини

Цивільні правочини з приватизованим житлом

Цивільні процесуальні правовідносини та їх елементи

Цивільний договір (житлове право)

Цивільний і господарський процес (співвідношення юридичних форм)

Цивільно-правова відповідальність в підприємницькій діяльності

Цінні папери

Цінні папери (випуск та обіг)

Цінні папери (правовий режим)

Шкода (заподіяння і відшкодування)

Шлюб та сім’я (колізійні норми в міжнародному приватному праві)

Шлюб та сім’я (колізійні питання в міжнародному приватному праві)

Юридична відповідальність

Юридична відповідальність державних службовців

Юридична відповідальність працівників

Юридична особа як суб’єкт міжнародному приватному праві

Юридична особа як суб’єкт міжнародному приватному праві

Юридичні послуги в Україні

Юридична практика в Україні

Юридичні особи

Юрист (правова культура)

Юстиція (управління)
 

 

[formlightbox_call title=»Заказать работу» class=»1374826386773″]

Заказать работу

[/formlightbox_call]

[formlightbox_obj id=»1374826386773″ style=»» onload=»false»]

Тип работы

Тема

Дата выполнения

Уточнить задание

Ваше имя

Эл. почта

Мобильный телефон

[/formlightbox_obj]

 

Как мы работаем ?
how_we_works-img
Вы оставляете заявку
how_we_works-img
Менеджер связывается с вами и уточняет все детали
how_we_works-img
После внесения 50% предоплаты исполнитель приступает к выполнению задания
how_we_works-img
По готовности оплачиваете 100 % и получаете работу

Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы через online-консультант или по телефону.

Также вы можете воспользоваться формой отправки сообщений.

Оставить заявку
Отзывы студентов
Рейтинг Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Отличная контрольная

Отличная контрольная, без ошибок и получил за нее 5. Всего лишь за 10 минут регистрации на сайте и оформления заказа. Удобный, современный сайт, всё для удобства студентов. Буду обращаться еще.

19.02.2019
Вика

Как и многие, заказывала курсовую первый раз из срочной необходимости и до последнего было не ясно, как напишут работу и вообще напишут ли 🙂 Но ничего, прислали приличный файл, преподаватель поставил за работу 5. Я в приятном шоке, и всем рекомендую

27.12.2018
Антон

Спасибо за постоянную помощь в заданиях! Без вас бы точно меня из универа поперли бы))) Актуальный и грамотный помощник, есть в штате специалисты по разным предметам, можно заказывать разные тематики — я учусь на экономическом. Всегда оценки на 4 и 5. Спасибо, вы лучшие!

21.12.2018
Мария

Правильный подход к студентам: не слишком высокие цены, быстрая работа и можно оформить онлайн заказ. Все, что нужно современному учащемуся)) По себе сужу, очень удобно, что есть такая компания.

18.12.2018
Вадим

Контрольная
Считаю хорошо выполнили мой заказ на контрольную работу. Непростые были задания и ответы не однозначные, но преподаватель зачел и даже похвалил перед группой. Никогда сам больше не буду писать контрольные, зачем?)) Удобно заплатить сервису и не париться с этим

11.12.2018
Коля

Нет проблем вообще с заказами в этой фирме. Скинул заявку, тут же отзвонились, озвучили цену, оформили, оплатил. Потом забрал работу, в отличном исполнении. Оперативно, современно и удобно.  

03.12.2018
Роман

На курсовую не было времени писать вообще. Вот вообще-вообще))) Друг посоветовал этот сервис, решил обратиться. Рад, что не стал писать сам. Квалифицированная помощь — сразу другое качество. Спасибо.  

30.11.2018
Виталий

Контрольная решена на отлично! Было 10 заданий по математике, нужна была помощь, т.к. в этом предмете я полный ноль. Спасибо. Теперь я ваш клиент)

26.11.2018
Наталья

Дипломную защитила на отлично. На самом деле сделали все круто, никаких вопросов у преподавателя. Я читала работу, мне понравилось, логично и очень похоже на действительность. 

21.11.2018
Женя

Самое главное для меня, что не надо никуда ехать. Подрабатываю курьером, за день так умотаюсь, что по своим делам уже нет сил куда-то ехать. В Науке Сервис можно прямо на сайте оформить заказ и потом забрать работу.  

16.11.2018
2560
Отзывов
38 400
Довольных студентов
20
Лет на рынке
4.8
Средний бал

Примеры выполненых работ

ЭКОНОМИКА

ТИП РАБОТЫ:

Дипломная

ТЕМА:

Організаційно-економічний механізм ЗТО підприємства

ПСИХОЛОГИЯ

ТИП РАБОТЫ:

Курсовая работа

ТЕМА:

Особливості професійної спрямованості студентів

ПРАВО

ТИП РАБОТЫ:

Контрольная работа

ТЕМА:

Джерела права соціального забезпечення + Задачі

Нам доверяют студенты

Наука-Сервис Дипломы Номер — ❶ › В Срок! › Diplom.com.ua
Top