Власний капітал підприємства

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Власний капітал підприємства
Обсяг: 70 А4    

ПЛАН:

ВСТУП   3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ       6
1.1.    Теоретична суть та зміст власного капіталу підприємства 6
1.2.    Характеристика методів аналізу власного капіталу підприємств різних форм власності      11
1.3.    Показники ефективності використання власного капіталу в господарській діяльності        20
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ        26
2.1. Загальна характеристика  основних фінансово-господарських показників діяльності підприємства       26
2.2. Дослідження власного капіталу підприємства 37
2.3. Визначення ефективності використання власного капіталу
підприємства    40
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ     44
3.1. Визначення оптимальної структури капіталу підприємства     44
3.2. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства в господарській діяльності  51
ВИСНОВКИ        66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      68
ДОДАТКИ 70

  Замовити нову Купити цю роботу