Психотехнології в управлінні персоналом

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Психотехнології в управлінні персоналом
Обсяг: 126 А4    

ПЛАН:

Вступ. 3

Розділ І. Загальна характеристика психологічних технологій, що використовуються для управління персоналом. 6

1.1. Необхідність використання психологічних інструментів для управління персоналом  6

1.2. Світові та вітчизняні тенденції розвитку психотехнологій у сфері менеджменту  15

1.3. Порядок та умови використання психотехнологій менеджером. 21

Висновки до розділу І 32

Розділ ІІ. Аналіз застосування психотехнологій у сфері управління персоналом у МК «Медікус». 34

2.1. Передумови виникнення та розвиток психотехнологій на підприємсті 34

2.2. Психотехнології, направлені на розвиток індивідуально-психологічних особливостей персоналу підприємства. 42

2.2.1. Мотивація праці 42

2.2.2. Управління конфліктами  53

2.2.3. Соціально-психологічний клімат  61

2.3. Застосування психотехнологій для підвищення продуктивності діяльності персоналу  67

2.3.1. Міжособова взаємодія  67

2.3.2. Між групова перцепція і взаємодія  83

2.3.3. Організаційна культура  85

Висновки до розділу ІІ 95

Розділ ІІІ. Проблемні питання використання психологічного інструментарію в діяльності менеджменту МК «Медікус» та можливі шляхи їх вирішення. 97

3.1. Професійний менеджер (топ-менеджер) – проблема більшості вітчизняних компаній  97

3.2. Використання досвіду зарубіжного менеджменту у сфері використання психотехнологій. 106

Висновки до розділу ІІІ 111

Висновки. 112

Список використаних джерел. 118

Додатки. 126

  Замовити нову Купити цю роботу