Персонал підприємства (структура)

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Персонал підприємства (структура)
Обсяг: 98 А4    

ПЛАН:

ВСТУП   3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА       6
1.1 Структура персоналу підприємства як категорія та складова кадрового менеджменту     6
1.2 Роль структури персоналу підприємства       18
1.3 Методика аналізу та оцінки структури персоналу      27
Висновки до розділу 1   33
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ТОВ "БМ „БУДМЕХАНІЗАЦІЯ"    35
2.1. Організаційно-функціональна характеристика підприємства ТОВ ТОВ "БМ „Будмеханізація"       35
2.2. Склад і структура персоналу підприємства  ТОВ "БМ “Будмеханізація" та його характеристики  40
2.3. Динаміка змін та рух персоналу в ТОВ «БМ „Будмеханізація»  48
2.4. Оцінка використання кадрового складу в аспекті реалізації трудового потенціалу підприємства ТОВ «БМ „Будмеханізація»       56
Висновки до розділу 2   65
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У  ТОВ „БМ „БУДМЕХАНІЗАЦІЯ” 67
3.1. Удосконалення кадрової стратегії та політики кадрового формування  67
3.2. Розвиток персоналу як фактор підвищення якості структурних характеристик персоналу 74
3.3. Вдосконалення методики планування та прогнозування та прогнозування кадрових потреб в організації  76
Висновки до розділу 3   86
ВИСНОВКИ        87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  91
ДОДАТКИ 98
 

  Замовити нову Купити цю роботу