Персонал (оцінка та стимулювання) (кваліметричні моделі)

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Персонал (оцінка та стимулювання) (кваліметричні моделі)
Обсяг: 107 А4    

ПЛАН:

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Теоретичні основи стимулювання праці з використанням сучасних оціночних технологій………………………………………………………………………………………….. 8

1.1. Система стимулювання персоналу: принципи побудови та вплив на ефективність праці………………………………………………………………………….. 8

1.2. Оцінка персоналу як суттєвий фактор побудови ефективної системи мотивації працівників в державних організаціях………………………………………….. 17

1.3. Сутність та характеристика кваліметричних моделей. Їх роль для ефективної оцінки персоналу………………………………………………………………………….. 27

Висновки до розділу 1…………………………………………………………………… 38

Розділ 2. Аналіз діючої системи оцінки та стимулювання праці в державній організації "Служба автомобільних доріг (САД) Херсонської області"………………….. 40

2.1. Оцінка кількості та якості трудових ресурсів організації………… 40

2.2. Аналіз методів та технологія проведення оцінки персоналу……. 51

2.3. Аналіз ефективності системи оцінки та стимулювання праці в САД Херсонської області………………………………………………………………………………………….. 62

Висновки до розділу 2…………………………………………………………………… 70

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи оцінки та мотивації персоналу "Служби автомобільних доріг Херсонської області" з використанням кваліметричних моделей 72

3.1. Напрямки підвищення ефективності оцінки персоналу на основі використання кваліметричних моделей………………………………………………………………. 72

3.2. Нова система оцінки персоналу: принципи побудови та практична реалізація……………………………………………………………………………………………………… 76

3.3. Дослідження впливу сучасної системи оцінки персоналу на ефективність мотиваційного механізму в організації…………………………………………. 84

Висновки до розділу 3…………………………………………………………………… 95

Загальні висновки та пропозиції…………………………………………………………. 97

Список використаної літератури…………………………………………………….. 102

Додатки   107

  Замовити нову Купити цю роботу