Організаційно-обслуговуюча система ресторану (стратегія управління)

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Організаційно-обслуговуюча система ресторану (стратегія управління)
Обсяг: 104 А4    

ПЛАН:

ВСТУП   4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА     6
1.1 Науково-теоретичне обґрунтування проблеми стратегічного управління в підприємствах ресторанного господарства        6
1.2 Етапи розробки стратегії, стратегічне позиціонування        21
1.3 Характеристика систем менеджменту підприємства ресторанного господарства    33
Висновки до розділу 1   38

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТОВ «ЕС КІ МО» РЕСТОРАНУ «ЛЕО КЛАБ»    40
2.1 Організаційно-правова характеристика ресторану «Лео Клаб»   40
2.2 Позиціонування підприємства відносно основних операторів ринку      46
2.3 Оцінка результатів моментних спостережень організаційно-обслуговуючої системи       51
2.4 Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства  57
Висновки до розділу 2   69

РОЗДІЛ 3 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ  72
3.1 Моделювання оптимальних параметрів ООС з урахуванням результатів досліджень 72
3.2 Розробка внутрішніх стандартів як напрям підвищення ефективності управління персоналом      77
3.3 Прогноз результативності господарської діяльності підприємства за умови вдосконалення стратегії управління ООС      85
Висновки до розділу 3   94

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      99
ДОДАТКИ 104

  Замовити нову Купити цю роботу