Оподаткування прибутку підприємства

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Оподаткування прибутку підприємства
Обсяг: 101 А4    

ПЛАН:

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Теоретичні засади коопераційного прибуткового оподаткування  6

1.1. Податок на прибуток в структурі розподілу ВВП………………………… 6

1.2. Законодавче регулювання оподаткування прибутку підприємств… 15

1.3. Зарубіжний досвід оподаткування прибутку підприємств……………. 32

Висновки до розділу 1……………………………………………………………………… 40

Розділ 2. Аналіз впливу податку на прибуток на стан фінансової системи України………………………………………………………………………………………………………… 43

2.1. Аналіз стану надходження податку на прибуток до бюджетів……… 43

2.2. Аналіз впливу податку на фінансовий стан платника податку……… 50

2.3. Аналіз амортизаційної політики та її місця в процесі оподаткування прибутку   63

Висновки до розділу 2……………………………………………………………………… 69

Розділ 3. Напрямки вдосконалення корпоративного прибуткового податку в Україні………………………………………………………………………………………………………… 71

3.1. Основні напрямки модернізації податку на прибуток в Проекті податкового кодексу……………………………………………………………………………………………………… 71

3.2. Збалансованість інтересів держави та платника податку в процесі оподаткування прибутку……………………………………………………………………………………….. 77

3.3. Авторська модель вдосконалення оподаткування прибутку………… 83

Висновки до розділу 3……………………………………………………………………… 87

Висновки…………………………………………………………………………………………. 90

Список використаної літератури…………………………………………………….. 97

Додатки…………………………………………………………………………………………. 101

  Замовити нову Купити цю роботу