Конкурентоспроможність турфірми (стратегія)

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Конкурентоспроможність турфірми (стратегія)
Обсяг: 111 А4    

ПЛАН:

Реферат………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Вступ…………………………………………………………………………………………………………………………… 8

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження конкурентоспроможності підприємства……………………………………………………………………………………………………………. 11

1.1. Сутність конкурентоспроможності підприємства та її особливості в

туризмі……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1.2. Методика аналізу конкурентоспроможності туристичного підприємства…… 19

1.3. Види конкурентних стратегій туристичних підприємств та їх

характеристика………………………………………………………………………………………………………. 27

Висновки до 1-го розділу………………………………………………………………………………………. 39

Розділ 2. Дослідження конкурентоспроможності ТОВ “Навігатор-Тревел” та факторів, що її обумовлюють…………………………………………………………………………………………………………… 41

2.1. Характеристика основних тенденцій розвитку ринку туристичних послуг м. Києва  41

2.2. Дослідження діючої конкурентної стратегії туристичного підприємства……. 50

2.3. Аналіз рівня конкурентоспроможності досліджуваного туроператора……….. 61

2.4. Оцінка факторів впливу на конкурентну позицію туристичного

підприємства………………………………………………………………………………………………………….. 69

Висновки до 2-го розділу………………………………………………………………………………………. 78

Розділ 3. Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності ТОВ “Навігатор-Тревел”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3.1. Основні умови забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства та обґрунтування шляхів її підвищення…………………………………………………………………….. 81

3.2. Розробка стратегії конкурентоспроможності туристичного підприємства та оцінка ефективності запропонованих заходів………………………………………………………………….. 96

Висновки до 3-го розділу…………………………………………………………………………………….. 104

Висновки та пропозиції………………………………………………………………………………………… 105

Список використаної літератури………………………………………………………………………… 111

  Замовити нову Купити цю роботу