Конкурентоспроможність підприємства (системи управління)

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Конкурентоспроможність підприємства (системи управління)
Обсяг: 103 А4    

ПЛАН:

Вступ. 3

Розділ 1. Конкурентоспроможний базис та методичний інструментарій визначення конкурентоспроможності підприємства. 6

1.1. Конкурентоспроможність підприємства: сутність, види та специфічні риси  6

1.2. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 13

1.3. Система управління конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання  21

Розділ 2. Діагностика конкурентоспроможності ТОВ «ВІТАЛЮКС». 32

2.1. Місія, напрямки та основні показники діяльності підприємства. 32

2.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на цільовому ринку  40

2.3 Стратегічний аналіз підприємства. 59

Розділ 3. Розробка та обґрунтування проекту удосконалення систем управління конкурентоспроможністю ТОВ «Віталюкс». 70

3.1. Основні положення проекту удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства. 70

3.2. Економічне обґрунтування запропонованого проекту. 78

3.3. Організаційний план впровадження запропонованого проекту та оцінка ризиків. 86

Висновки. 92

Список використаної літератури. 97

Додатки. 101

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 6

1.1 Сучасні теоретичні концепції конкурентоспроможності підприємств. 6

1.2 Детермінанти формування високого конкурентного статусу підприємств в умовах глобальної конкурентної боротьби. 16

1.3 Методики оцінки конкурентоспроможності підприємств. 26

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «МНВО БІОКОН». 36

2.1 Загальна характеристика ТОВ «МНВО Біокон». 36

2.2 Оцінка конкурентоспроможності продукції ТОВ «МНВО Біокон». 42

2.3 Характеристика конкурентного середовища ТОВ «МНВО Біокон». 50

2.4 Оцінка рівня конкурентоспроможності ТОВ «МНВО Біокон». 57

2.5 Характеристика конкурентних стратегій підприємства і системи управління конкурентоспроможністю ТОВ «МНВО Біокон» в умовах глобалізації 64

РОЗДІЛ 3 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 70

3.1 Розробка загальних рекомендацій щодо прийняття стратегічних управлінських рішень в ТОВ „МНВО „Біокон”. 70

3.2 Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності
ТОВ „МНВО „Біокон” та шляхи їх впровадження. 80

3.3 Розрахунок економічної ефективності запропонованих рекомендацій. 92

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 102

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 107

ДОДАТКИ.. 111

  Замовити нову Купити цю роботу