Концепція маркетингу

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Концепція маркетингу
Обсяг: 100 А4    

ПЛАН:

Вступ………………………………………………………………………………….

8

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ В ІНДУСТРІЮ ГОСТИННОСТІ………………………………………………….

 

11

1.1. Передумови впровадження маркетингу в індустрію гостинності.

11

1.2. Елементи макросередовища та його основні складові…………….

19

1.3. Вплив факторів мікросередовища на конкурентний статус підприємства………………………………………………………………….

 

31

2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛІ «СЛАВУТИЧ»………………………………….

 

41

2.1. Аналіз товарної політики досліджуваного підприємства………..

41

2.2. Аналіз політики ціноутворення, що реалізує готель «Славутич»

50

2.3. Аналіз ефективності застосування комплексу маркетингових комунікацій у досягненні цілей підприємства…………………………

 

63

3. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ «СЛАВУТИЧ»…………………………………….

 

75

3.1. Використання маркетингових досліджень як засобу підвищення ефективності господарювання досліджуваного підприємства………

 

75

3.2. Розробка стратегії маркетингу готелю «Славутич»……………….

87

Висновки та пропозиції………………………………………………………….

95

Список літератури………………………………………………………………..

98

Додатки……………………………………………………………………………..

100

  Замовити нову Купити цю роботу