Кадровий потенціал фірми

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Кадровий потенціал фірми
Обсяг: 91 А4    

ПЛАН:

Вступ……………………………………………………………………………………………….. 3

Розділ 1. Теоретичні засади управління кадровим потенціалом фірми 5

1.1. Вплив кадрового потенціалу на результативність функціонування
фірми………………………………………………………………………………………………. 5

1.2. Сучасні системи управління кадрами…………………………………………. 10

1.3. Методи і показники оцінки ефективності формування й використання кадрового потенціалу фірми……………………………………………………………………………. 23

Розділ 2. Оцінка ефективності формування й використання кадрового потенціалу ДП “Ел-Експо”………………………………………………………….. 37

2.1. Ринкова діяльність і рівень кадрового потенціалу ДП “Ел-Експо”.. 37

2.2. Аналіз оплати та умов праці персоналу ДП “Ел-Експо”………………. 47

2.3. Оцінка показників результативності діяльності персоналу
ДП “Ел-Експо”……………………………………………………………………………….. 60

Розділ 3. Шляхи вдосконалення ефективності формування й використання кадрового потенціалу ДП “Ел-Експо”……………………………………….. 64

3.1. Впровадження передового досвіду підбору кадрів у діяльності
ДП “Ел-Експо”……………………………………………………………………………….. 64

3.2. Вдосконалення системи оплати праці персоналу досліджуваного підприємства 73

3.3. Прогнозування наслідків реалізації пропонованих заходів на ефективність діяльності ДП “Ел-Експо”……………………………………………………………….. 78

Висновки та пропозиції……………………………………………………………….. 83

Список використаної літератури………………………………………………… 88

Додатки…………………………………………………………………………………………. 91

  Замовити нову Купити цю роботу