Інвестиційні проекти (ефективність)

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Інвестиційні проекти (ефективність)
Обсяг: 112 А4    

ПЛАН:

ВСТУП   3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОВИТКУ       6
1.1 Сутність, значення, класифікація інвестиційних проектів     6
1.2 Основні принципи та методологія  розробки інвестиційних проектів    16
1.3. Методи розрахунку ефективності інвестиційних проектів      23
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ    37
2.1 Аналіз основних показників фінансового стану підприємства   37
2.2 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та характеристика інвестиційного проекту       47
2.3 Оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням рівня його ризиковості та доходності  58
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ        71
3.1 Удосконалення методів визначення ефективності  інвестиційних проектів       71
3.2 Оцінка та управління ризиками як напрямок підвищення ефективності управління інвестиційним проектом 80
3.3 . Обґрунтування резервів підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві   92
ВИСНОВКИ        102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      107
ДОДАТКИ 112
 

  Замовити нову Купити цю роботу