Ефективність діяльності готелю

Тип роботи: дипломна робота Вартість: 7 грн/А4
Тема: Ефективність діяльності готелю
Обсяг: 100 А4    

ПЛАН:

ВСТУП   3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА       5
1.1.Місце і роль готельного господарства у споживчому ринку     5
1.2.Поняття ефективності господарської діяльності підприємств готельного господарства   17
1.3.Критерії та показники ефективності роботи підприємств готельного господарства       21
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ДП «ГОТЕЛЬ «КОЗАЦЬКИЙ»   31
2.1.Загальна характеристика підприємства        31
2.2.Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності готельного комплексу  41
2.3.Аналіз середовища функціонування готелю     52
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЮ «КОЗАЦЬКИЙ»     63
3.1.Проектні заходи щодо покращення матеріально-технічної бази та рівня обслуговування в готелі 63
3.2.Кадрове та фінансове забезпечення проекту   70
3.3.Економічна ефективність запропонованих заходів та прогноз розвитку готельного комплексу     80
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      94
ДОДАТКИ 100

  Замовити нову Купити цю роботу